เทรนด์ เกษตร

Category: เทรนด์เกษตร

นวัตกรรมการเกษตร

IPM นวัตกรรมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

      การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) คือ การจัดการ เลือกสรรวิธีเพื่อวางแผนควบคุม ป้องกัน กำจัดสัตว์พาหะและแมลงแบบบูรณาการ โดยผสมผสานเทคนิคการจัดการหลายวิธีเข้าด้วยกันขึ้นกับความเข้าใจของเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อทางเศรษฐกิจจะดำเนินการควบคุมศัตรูพืชเมื่อพิจารณาว่าคุ้มกับผลตอบแทน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและหลีกเลี่ยงการต้านทานสารเคมีของศัตรูพืช  และ เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค   หลักการของการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 1. ปลูกพืชให้แข็งแรง…

พืชผัก

ปุ๋ยยูเรียน้ำ ทำเอง ทำได้ ทำง่าย ทำเลย 

     ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยธาตุอาหารที่จำเป็นมากในช่วงแรกของพืชที่ต้องการการเจริญเติบโตทางใบ เช่น ในพืชไร่ และนาข้าว พืชสวน พืชผัก/ไม้ประดับ คือธาตุไนโตรเจน (N) โดยปุ๋ยที่เหมาะสม ที่เกษตรกรใช้สำหรับการให้ปุ๋ยในช่วงแรกของพืชที่ต้องการเจริญเติบโตทางใบที่เกษตรกรใช้ คือ ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยสูตรไนโตรเจนสูงหรือแม่ปุ๋ยเคมีกระสอบสูตร 46-0-0  โดยคุณสมบัติของปุ๋ย ยูเรีย คือสามารถสลายตัวในน้ำได้เร็วพืชสามารถดูดซับนำธาตุอาหารไปใช้ได้ง่าย มีส่วนช่วยบำรุงส่วนใบ ก้านใบ…

ข้าว

“ก่ำเจ้า มช.107” ข้าวพันธุ์ใหม่ ต้านมะเร็งกระเพาะ ป้องกันโรคหัวใจ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ภาคเหนือและคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการเปิดตัวข้าวพันธุ์ใหม่ที่ทำการพัฒนาและปรับปรุง “ก่ำเจ้า มช.107” ที่โดดเด่นในเรื่องการต้านมะเร็งกระเพาะ และป้องกันโรคหัวใจ อ้างอิงรูปภาพ : เชียงใหม่นิวส์ ทำการทดลอง ณ สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์…

เกษตรอินทรีย์

“น้ำส้มควันไม้” ประโยชน์มหาศาลในการทำเกษตร 

      น้ำส้มควันไม้ ควันที่เกิดจากการเผาถ่านในช่วงที่ไม้กำลังเปลี่ยนเป็นถ่าน เมื่อทำให้เย็นลงจนควบแน่น ได้จากการควบแน่นของควันไฟที่เกิดจากการเผาถ่านในช่วงอุณหภูมิเผา 300 – 400 องศาเซลเซียส อุณหภูมิดังกล่าวทำให้สารประกอบต่างๆ ในไม้ฟืนสลายตัวด้วยความร้อน เกิดเป็นสารประกอบขึ้นใหม่ซึ่งมีประโยชน์มาก แล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ของเหลวที่ได้นี้เรียกว่า น้ำส้มควันไม้ ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดอะซิติก มีความเป็นกรดต่ำ มีสีน้ำตาลแกมแดง นำน้ำส้มควันไม้ที่ได้ทิ้งไว้ในภาชนะพลาสติกประมาณ 3…

เกษตรอินทรีย์

มาตรฐาน Organic Thailand เพื่อการทำเกษตรอินทรีย์ 

      การทำเกษตรอินทรีย์ คือระบบการเกษตรที่เน้นความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นกระบวนการปฏิบัติไปในเรื่องการปรับปรุงดิน หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์ และไม่ใช้ พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน เกษตรอินทรีย์จึงช่วยเกษตรกรลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี โดยในขณะเดียวกันก็นำธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาการด้านการต้านทานโรค  …

นวัตกรรมการเกษตร

Farm from a Box นวัตกรรมใหม่แห่งวงการเกษตร 

    ❝ Farm From a Box หรือ ฟาร์มกล่อง ❞  นั้นก็คือการนำตู้คอนเทรนเนอร์มาประยุกต์เข้ากับระบบการควบคุมการปลูกพืชในพื้นที่ใกล้เคียง โดยจะเป็นการควบคุมระบบ การให้น้ำโดยทำการตั้งเวลาการให้น้ำ การวัดความเร็วลม การวัดอุณหภูมิ ความชื้น    โดยใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจวัดค่าต่างๆ ที่เป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตสำหรับพืช        …

นวัตกรรมการเกษตร

สร้างรายได้นับล้านต่อปี ด้วยการปลูกข้าวโพดหวานพิเศษสีแดง “ราชินีทับทิมสยาม” 

     ❝ ราชินีทับทิมสยาม ❞ (Siam Ruby Queen) ข้าวโพดหวานพิเศษสีแดง       เป็นข้าวโพดรสชาติแปลกใหม่ ที่มีสีสันสวยงามรสชาติดีสามารถกินสดได้ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร   ปลูกขายสร้างรายได้งาม     อ้างอิงรูปภาพ ; MOST Science Channel อ้างอิงรูปภาพ ; ไทยรัฐ ดร. ทวีศักดิ์ ภู่หลำ อดีตอาจารย์ภาควิชาพืชไร่…

นวัตกรรมการเกษตร

มาทำความรู้จัก ❝ อควาโปนิกส์ ❞ ให้มากขึ้น 

   ❝ อควาโปนิกส์ (Aquaponics) ❞ ➙  คือ การรวมระบบ ของการเลี้ยงสัตว์น้ำและการปลูกพืชเข้าด้วยกัน เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างสิ้นเปลือง ระบบเกษตรที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน ระหว่างการปลาและปลูกผัก สามารถทำได้ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เป็นการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน         ซึ่งในปัจจุบันทำได้โดยการเลี้ยงปลาแบบน้ำไหลเวียนร่วมกับการปลูกพืชผัก สมุนไพรด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์ ซึ่งเป็นการพัฒนาขั้นสูงของนักวิจัยและผู้ปลูกพืชผัก เพื่อให้เกิดต้นแบบการผลิตอาหารแบบยั่งยืนเพื่อเลี้ยงประชากรโลกในอนาคต ปัจจุบันอควาโปนิกส์…

นวัตกรรมการเกษตร

❝ Plant factory ❞ คืออะไร ? ทำไมเกษตรกรต้องรู้ 

     ❝ Plant factory ❞ หรือ ❝ โรงงาน (ผลิต) พืช ❞      ➙ เป็นระบบการปลูกพืชที่ควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น แสง  อุณหภูมิ ความชื้น คาร์บอนไดออกไซด์ และสารอาหาร  เพื่อให้สามารถผลิตพืชได้ปริมาณมาก ปลูกได้ทุกที่ทุกเวลา…

นวัตกรรมการเกษตร

ทำไมต้อง ‘โดรน (เพื่อการเกษตร) ’? 

❝อากาศยานไร้คนขับ❞  หรือ ❝โดรน❞         นั้นมีอีกชื่อนึงว่า UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วโดรนไม่ได้ใช้ในการ บันเทิงอย่างปัจจุบัน แต่จะใช้ในการทหาร ซึ่งในสมัยก่อนจะใช้โดรนในการสอดแนมพื้นที่แวดล้อมของ ข้าศึก หรือการใช้เพื่อติดอาวุธเข้าไปถล่มศัตรูจากระยะไกล ซึ่งก็มีข้อดีก็คือไม่ต้องใช้คนจริงเข้า ไปในพื้นที่ซึ่งเสี่ยงอันตรายนั่นเอง  …