เทรนด์ เกษตร

เทคนิคการปลูกพืชผัก พืชสวน พืชไร่

ข่าวสารเกษตร
การผสมผสานการเลี้ยงสัตว์กับการปลูกพืช: วิธีสร้างรายได้แบบยั่งยืน 

การผสมผสานการเลี้ยงสัตว์กับการปลูกพืช: วิธีสร้างรายได้แบบยั่งยืน บทนำ ในยุคที่เกษตรกรต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในตลาดและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ, การปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์เป็นวิธีที่เกษตรกรหลายคนเลือกใช้เพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มความยั่งยืนในฟาร์มของตนเอง. วิธีนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร แต่ยังช่วยในการแบ่งความเสี่ยงในการทำธุรกิจเกษตรด้วย การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานคือการเลี้ยงสัตว์หลายสายพันธ์ุในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งมีประโยชน์หลายประการ: เพิ่มความหลากหลาย: เลี้ยงสัตว์หลายสายพันธ์ุจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคหรือศัตรูธรรมชาติที่อาจทำลายสัตว์ทั้งฟาร์ม. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร: สัตว์บางสายพันธ์ุสามารถใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้โดยสัตว์สายพันธ์ุอื่นได้. การปลูกพืชบนพื้นที่เดียวกับการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชบนพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์สามารถทำให้เกิดประโยชน์หลายประการ: ประโยชน์ทางดิน: ปุ๋ยจากสัตว์สามารถเป็นปุ๋ยธรรมชาติให้แก่พืช ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน. การจัดการศัตรูพืช:…

10 เทคนิคการปลูกผักปลอดสารพิษ ให้ได้ผลผลิตดี โตเร็ว 
ปลูกถั่วงอกรายได้ดี 1 อาทิตย์ รับเงินเลย ปลูกง่ายๆ ไม่ต้องดูแล 
ข่าวสารเกษตร
ทำน้ำหมัก รดกอไผ่ ออกหน่อเร็ว เก็บได้ตลอดปี 

ทำน้ำหมัก รดกอไผ่ ออกหน่อเร็ว เก็บได้ตลอดปี หน่อไม้ พืชสาระพัดประโยชน์ ปลูกง่ายโตไว แต่สำหรับคนที่ต้องการใช้ไผ่ เพื่อนำไปประกอบอาหาร เราก็ต้องการหม่อของไผ่ หรือ ที่เราเรียกว่า หน่อไม้ หากเราตัดมาทานบ่อยๆ หน่อไม้ไผ่ ก็จะเกิดไม่ทัน จำเป็นต้องให้สารอาหารเพื่อบำรุงต้นไผ่ วิธีทำน้ำหมัก เพื่อรดกอไผ่ ส่วนผสม…

ฮอร์โมนไข่ ทำง่ายๆ เร่งโต เร่งดอก ผักงาม 
การปลูกมะละกอให้ได้ผลผลิตที่ดี 
ข่าวสารเกษตร
10 เทคนิคการปลูกผักปลอดสารพิษ ให้ได้ผลผลิตดี โตเร็ว 

10 เทคนิคการปลูกผักปลอดสารพิษ ให้ได้ผลผลิตดี โตเร็ว 1. เลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ควรเลือกพื้นที่ที่มีแดดเพียงพอ (ประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อวัน) และมีระบบระบายน้ำที่ดี หากพื้นที่มีการใช้สารเคมีในอดีต ควรตรวจสอบคุณภาพดินก่อนการปลูก 2. การเตรียมดิน ดินที่มีคุณภาพดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปลูกผักปลอดสารพิษ ควรเพิ่มธาตุอาหารและอินทรียวัตถุลงในดิน ด้วยการเพิ่มปุ๋ยคอมโพสต์หรือปุ๋ยหมัก 3. การเลือกพันธุ์พืช…

ปลูกถั่วงอกรายได้ดี 1 อาทิตย์ รับเงินเลย ปลูกง่ายๆ ไม่ต้องดูแล 
หน้าร้อนพืชชนิดไหนที่น่าปลูกเพื่อสร้างรายได้ 
ข่าวสารเกษตร
ฮอร์โมนไข่ ทำง่ายๆ เร่งโต เร่งดอก ผักงาม 

ฮอร์โมนไข่ ทำง่ายๆ เร่งโต เร่งดอก ผักงาม ฮอร์โมนไข่ คือการเอาไข่สดๆมาหมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลๅย ทั้งยังเติมน้ำตาลลงไปเพื่อให้เป็นอาหๅรของจุลินทรีย์และป้องกันการเน่าเสีย เมื่อเรานำไปใช้ พืชก็สามารถนำธาตุอาหารที่อยู่ในฮอร์โมนไข่ไปใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตได้เลย อีกทั้งฮอร์โมน ไข่ยังช่วยในการเร่งดอกเร่งผลอีกด้วย สิ่งที่ต้องเตรียม 1. ไข่ไก่ 5-1O ฟอง 2. นมเปรี้ยว ยี่ห้อใดก็ได้…

การปลูกมะละกอให้ได้ผลผลิตที่ดี 
เมื่อถาม AI ว่าต้องปลูกอะไร ถึงได้ 1 ล้าน/ปี 
ข่าวสารเกษตร
การผสมผสานการเลี้ยงสัตว์กับการปลูกพืช: วิธีสร้างรายได้แบบยั่งยืน 

การผสมผสานการเลี้ยงสัตว์กับการปลูกพืช: วิธีสร้างรายได้แบบยั่งยืน บทนำ ในยุคที่เกษตรกรต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในตลาดและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ, การปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์เป็นวิธีที่เกษตรกรหลายคนเลือกใช้เพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มความยั่งยืนในฟาร์มของตนเอง. วิธีนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร แต่ยังช่วยในการแบ่งความเสี่ยงในการทำธุรกิจเกษตรด้วย การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานคือการเลี้ยงสัตว์หลายสายพันธ์ุในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งมีประโยชน์หลายประการ: เพิ่มความหลากหลาย: เลี้ยงสัตว์หลายสายพันธ์ุจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคหรือศัตรูธรรมชาติที่อาจทำลายสัตว์ทั้งฟาร์ม. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร: สัตว์บางสายพันธ์ุสามารถใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้โดยสัตว์สายพันธ์ุอื่นได้. การปลูกพืชบนพื้นที่เดียวกับการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชบนพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์สามารถทำให้เกิดประโยชน์หลายประการ: ประโยชน์ทางดิน: ปุ๋ยจากสัตว์สามารถเป็นปุ๋ยธรรมชาติให้แก่พืช ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน. การจัดการศัตรูพืช:…

ฮอร์โมนไข่ ทำง่ายๆ เร่งโต เร่งดอก ผักงาม 
การปลูกมะละกอให้ได้ผลผลิตที่ดี 
ข่าวสารเกษตร
10 เทคนิคการปลูกผักปลอดสารพิษ ให้ได้ผลผลิตดี โตเร็ว 

10 เทคนิคการปลูกผักปลอดสารพิษ ให้ได้ผลผลิตดี โตเร็ว 1. เลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ควรเลือกพื้นที่ที่มีแดดเพียงพอ (ประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อวัน) และมีระบบระบายน้ำที่ดี หากพื้นที่มีการใช้สารเคมีในอดีต ควรตรวจสอบคุณภาพดินก่อนการปลูก 2. การเตรียมดิน ดินที่มีคุณภาพดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปลูกผักปลอดสารพิษ ควรเพิ่มธาตุอาหารและอินทรียวัตถุลงในดิน ด้วยการเพิ่มปุ๋ยคอมโพสต์หรือปุ๋ยหมัก 3. การเลือกพันธุ์พืช…

ปลูกถั่วงอกรายได้ดี 1 อาทิตย์ รับเงินเลย ปลูกง่ายๆ ไม่ต้องดูแล 
หน้าร้อนพืชชนิดไหนที่น่าปลูกเพื่อสร้างรายได้ 
ข่าวสารเกษตร
ทำน้ำหมัก รดกอไผ่ ออกหน่อเร็ว เก็บได้ตลอดปี 

ทำน้ำหมัก รดกอไผ่ ออกหน่อเร็ว เก็บได้ตลอดปี หน่อไม้ พืชสาระพัดประโยชน์ ปลูกง่ายโตไว แต่สำหรับคนที่ต้องการใช้ไผ่ เพื่อนำไปประกอบอาหาร เราก็ต้องการหม่อของไผ่ หรือ ที่เราเรียกว่า หน่อไม้ หากเราตัดมาทานบ่อยๆ หน่อไม้ไผ่ ก็จะเกิดไม่ทัน จำเป็นต้องให้สารอาหารเพื่อบำรุงต้นไผ่ วิธีทำน้ำหมัก เพื่อรดกอไผ่ ส่วนผสม…

เมื่อถาม AI ว่าต้องปลูกอะไร ถึงได้ 1 ล้าน/ปี 
เทคนิคการปลูกองุ่น ให้ได้ผลผลิตดี 
ข่าวสารเกษตร
หน้าร้อนพืชชนิดไหนที่น่าปลูกเพื่อสร้างรายได้ 

หน้าร้อนพืชชนิดไหนที่น่าปลูกเพื่อสร้างรายได้ 1. มะละกอ: มะละกอเป็นพืชที่ปลูกง่ายและปรับตัวได้ดีในสภาพภูมิอากาศที่ร้อน นอกจากนี้ยังสามารถนำไปทำอาหารหลากหลายชนิดและมีความต้องการสูงในตลาด 2. มะพร้าว: มะพร้าวเป็นพืชที่สามารถปลูกในหน้าร้อนและมีน้ำมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยม นอกจากนี้ยังสามารถนำเปลือกมะพร้าวมาผลิตเป็นเศษไม้ปลอก ซึ่งมีอุตสาหกรรมที่ใช้เศษไม้ปลอกมากมาย 3. กาแฟ: การปลูกกาแฟเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างกำไรในหน้าร้อน ควรเลือกพันธุ์กาแฟที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของตลาด 4. สับปะรด: สับปะรดเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพืชที่ทนต่อความร้อน มีความต้องการสูงในตลาดทั้งในรูปแบบสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป 5. ถั่วเหลือง:…

4 สายพันธุ์องุ่นที่น่าปลูกในประเทศไทย 
การทำนา 
ข่าวสารเกษตร
ฮอร์โมนไข่ ทำง่ายๆ เร่งโต เร่งดอก ผักงาม 

ฮอร์โมนไข่ ทำง่ายๆ เร่งโต เร่งดอก ผักงาม ฮอร์โมนไข่ คือการเอาไข่สดๆมาหมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลๅย ทั้งยังเติมน้ำตาลลงไปเพื่อให้เป็นอาหๅรของจุลินทรีย์และป้องกันการเน่าเสีย เมื่อเรานำไปใช้ พืชก็สามารถนำธาตุอาหารที่อยู่ในฮอร์โมนไข่ไปใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตได้เลย อีกทั้งฮอร์โมน ไข่ยังช่วยในการเร่งดอกเร่งผลอีกด้วย สิ่งที่ต้องเตรียม 1. ไข่ไก่ 5-1O ฟอง 2. นมเปรี้ยว ยี่ห้อใดก็ได้…

เมื่อถาม AI ว่าต้องปลูกอะไร ถึงได้ 1 ล้าน/ปี 
วิธีทำต้นกล้วยให้เตี้ย แบบง่ายๆ 
ข่าวสารเกษตร
การปลูกมะละกอให้ได้ผลผลิตที่ดี 

การปลูกมะละกอให้ได้ผลผลิตที่ดี คุณสามารถปฏิบัติตามเทคนิคต่อไปนี้ 1. เตรียมดิน มะละกอชอบดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี ความเป็นกรด-ด่างของดินควรอยู่ในช่วง 6.0-6.5 2. ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอมโพสต์หรือปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน สำหรับปุ๋ยเคมี ใช้สูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 โดยใส่ปุ๋ยครั้งแรกหลังจากปลูก 2-4 สัปดาห์ 3….

รองพื้นด้วยกล้วยและไข่ ก่อนปลูกพืช ช่วยให้พืชผักงอกงาม 
6 ผลไม้ พืชผัก ใกล้ตัว นำมาขัดผิวขาว 

คลิปเกษตร

หน้าฝน ปลูกผักอะไรได้ราคาดี พร้อมแนะวิธีเพิ่มคุณภาพให้ได้เกรดพรีเมียม 

#ปลูกพืชฤดูฝน #การดูแลพืชในฤดูฝน อโรคพืชในฤดูฝน หน้าฝน ปลูกผักอะไรได้ราคาดี พร้อมแนะวิธีเพิ่มคุณภาพให้ได้เกรดพรีเมียม  

10 ผักปลูกหน้าฝน เลี้ยงง่าย สร้างอาชีพ 

ฤดูฝนเป็นฤดูกาลที่เหมาะแก่การปลูกพืชผักต่างๆ แต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าจะปลูกได้ทั้งหมด เพราะพืชผักบางชนิดก็ต้องการน้ำน้อย ฉะนั้นการเลือกผักสำหรับปลูกในหน้าฝนจึงควรเลือกให้เหมาะกับฤดูกาล ดังนั้นคลิปนี้ได้นำตัวอย่าง ผัก 10 ชนิดที่เหมาะจะปลูก และ วิธีปลูกเบื้องต้น สำหรับหน้าฝนมาแนะนำสำหรับใครที่อยากจะปลูกไว้กินเองที่บ้าน หรือ สร้างรายได้เสริมได้  

เกษตรสร้างอาชีพ สร้างรายได้

ข่าวสารเกษตร

การผสมผสานการเลี้ยงสัตว์กับการปลูกพืช: วิธีสร้างรายได้แบบยั่งยืน 

การผสมผสานการเลี้ยงสัตว์กับการปลูกพืช: วิธีสร้างรายได้แบบยั่งยืน บทนำ ในยุคที่เกษตรกรต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในตลาดและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ, การปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์เป็นวิธีที่เกษตรกรหลายคนเลือกใช้เพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มความยั่งยืนในฟาร์มของตนเอง. วิธีนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร แต่ยังช่วยในการแบ่งความเสี่ยงในการทำธุรกิจเกษตรด้วย การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานคือการเลี้ยงสัตว์หลายสายพันธ์ุในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งมีประโยชน์หลายประการ: เพิ่มความหลากหลาย: เลี้ยงสัตว์หลายสายพันธ์ุจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคหรือศัตรูธรรมชาติที่อาจทำลายสัตว์ทั้งฟาร์ม. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร: สัตว์บางสายพันธ์ุสามารถใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้โดยสัตว์สายพันธ์ุอื่นได้. การปลูกพืชบนพื้นที่เดียวกับการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชบนพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์สามารถทำให้เกิดประโยชน์หลายประการ: ประโยชน์ทางดิน: ปุ๋ยจากสัตว์สามารถเป็นปุ๋ยธรรมชาติให้แก่พืช ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน. การจัดการศัตรูพืช:…

ข่าวสารเกษตร

วิธีการสร้างรายได้จากการเลี้ยงนกกระทา (Quail) 

บทนำ     นกกระทา, สัตว์เลี้ยงขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสัตว์เลี้ยง แต่ยังเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ได้หลากหลายวิธี ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับวิธีการสร้างรายได้จากการเลี้ยงนกกระทา 1. การขายไข่นกกระทา ไข่นกกระทาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ความหอม และรสชาติเฉพาะตัว หากคุณมีฝูงนกกระทาที่สามารถผลิตไข่ออกมาอย่างต่อเนื่อง การขายไข่นกกระทาจะเป็นแหล่งรายได้ที่ดี 2. การขายเนื้อนกกระทา เนื้อนกกระทามีความนุ่ม หอม และรสชาติที่อร่อย เนื้อนกกระทาสามารถนำมาประกอบเป็นอาหารหลายเมนู…

ข่าวสารเกษตร

เทคนิคการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่อรายได้แบบยั่งยืน 

เทคนิคการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่อรายได้แบบยั่งยืน บทนำ ไก่พันธุ์ไข่มีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย ไม่เพียงแต่ไข่เป็นแหล่งอาหารที่รวมถึงสารอาหารหลายประเภท แต่ยังเป็นแหล่งรายได้ที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจเลี้ยงสัตว์เล็กๆ และนี่คือเทคนิคที่จะทำให้การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ของคุณประสบความสำเร็จ 1. การเลือกพันธุ์ไก่ที่เหมาะสม การเริ่มต้นธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่ ควรเริ่มจากการเลือกพันธุ์ไก่ที่มีประสิทธิภาพในการวางไข่ และมีความต้านทานต่อโรค เช่น ไก่ Rhode Island Red และ Plymouth Rock…

ข่าวสารเกษตร

เทคนิคการเลี้ยงนกกระจอกเทศ (Ostrich) สร้างรายได้หลักแสน 

บทนำ นกกระจอกเทศ, สัตว์เลี้ยงที่กำลังนิยมแพร่หลายในโลกธุรกิจ โดยเฉพาะในประเทศไทย มีศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างมาก เนื่องจากมีความต้องการของตลาดที่สูง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อ, ไข่, หรือแม้กระทั่งขนนกกระจอกเทศที่ใช้ทำเป็นสินค้าหรือเป็นวัตถุดิบทางอุตสาหกรรม 1. เลือกพื้นที่ที่เหมาะสม การเลี้ยงนกกระจอกเทศต้องการพื้นที่ที่กว้างขวาง พื้นที่นี้ควรมีอากาศที่ไม่ร้อนเกินไปและมีแหล่งน้ำที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังควรมีการตรวจสอบคุณภาพดิน เพื่อให้เหมาะสมกับการเลี้ยงนกกระจอกเทศ   2. การเลือกพันธุ์นกกระจอกเทศ พันธุ์ที่มีคุณภาพดีจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในการเลี้ยง ควรทราบถึงประวัติพันธุ์และเลือกพันธุ์ที่มีประวัติการเจริญพันธุ์ที่ดี…
บทความเกษตรล่าสุด

ข่าวสารเกษตร

การผสมผสานการเลี้ยงสัตว์กับการปลูกพืช: วิธีสร้างรายได้แบบยั่งยืน 

การผสมผสานการเลี้ยงสัตว์กับการปลูกพืช: วิธีสร้างรายได้แบบยั่งยืน บทนำ ในยุคที่เกษตรกรต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในตลาดและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ, การปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์เป็นวิธีที่เกษตรกรหลายคนเลือกใช้เพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มความยั่งยืนในฟาร์มของตนเอง. วิธีนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร แต่ยังช่วยในการแบ่งความเสี่ยงในการทำธุรกิจเกษตรด้วย การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานคือการเลี้ยงสัตว์หลายสายพันธ์ุในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งมีประโยชน์หลายประการ: เพิ่มความหลากหลาย: เลี้ยงสัตว์หลายสายพันธ์ุจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคหรือศัตรูธรรมชาติที่อาจทำลายสัตว์ทั้งฟาร์ม. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร: สัตว์บางสายพันธ์ุสามารถใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้โดยสัตว์สายพันธ์ุอื่นได้. การปลูกพืชบนพื้นที่เดียวกับการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชบนพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์สามารถทำให้เกิดประโยชน์หลายประการ: ประโยชน์ทางดิน: ปุ๋ยจากสัตว์สามารถเป็นปุ๋ยธรรมชาติให้แก่พืช ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน. การจัดการศัตรูพืช:…

ข่าวสารเกษตร

วิธีการสร้างรายได้จากการเลี้ยงนกกระทา (Quail) 

บทนำ     นกกระทา, สัตว์เลี้ยงขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสัตว์เลี้ยง แต่ยังเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ได้หลากหลายวิธี ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับวิธีการสร้างรายได้จากการเลี้ยงนกกระทา 1. การขายไข่นกกระทา ไข่นกกระทาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ความหอม และรสชาติเฉพาะตัว หากคุณมีฝูงนกกระทาที่สามารถผลิตไข่ออกมาอย่างต่อเนื่อง การขายไข่นกกระทาจะเป็นแหล่งรายได้ที่ดี 2. การขายเนื้อนกกระทา เนื้อนกกระทามีความนุ่ม หอม และรสชาติที่อร่อย เนื้อนกกระทาสามารถนำมาประกอบเป็นอาหารหลายเมนู…

ข่าวสารเกษตร

เทคนิคการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่อรายได้แบบยั่งยืน 

เทคนิคการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่อรายได้แบบยั่งยืน บทนำ ไก่พันธุ์ไข่มีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย ไม่เพียงแต่ไข่เป็นแหล่งอาหารที่รวมถึงสารอาหารหลายประเภท แต่ยังเป็นแหล่งรายได้ที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจเลี้ยงสัตว์เล็กๆ และนี่คือเทคนิคที่จะทำให้การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ของคุณประสบความสำเร็จ 1. การเลือกพันธุ์ไก่ที่เหมาะสม การเริ่มต้นธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่ ควรเริ่มจากการเลือกพันธุ์ไก่ที่มีประสิทธิภาพในการวางไข่ และมีความต้านทานต่อโรค เช่น ไก่ Rhode Island Red และ Plymouth Rock…

ข่าวสารเกษตร

เทคนิคการเลี้ยงนกกระจอกเทศ (Ostrich) สร้างรายได้หลักแสน 

บทนำ นกกระจอกเทศ, สัตว์เลี้ยงที่กำลังนิยมแพร่หลายในโลกธุรกิจ โดยเฉพาะในประเทศไทย มีศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างมาก เนื่องจากมีความต้องการของตลาดที่สูง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อ, ไข่, หรือแม้กระทั่งขนนกกระจอกเทศที่ใช้ทำเป็นสินค้าหรือเป็นวัตถุดิบทางอุตสาหกรรม 1. เลือกพื้นที่ที่เหมาะสม การเลี้ยงนกกระจอกเทศต้องการพื้นที่ที่กว้างขวาง พื้นที่นี้ควรมีอากาศที่ไม่ร้อนเกินไปและมีแหล่งน้ำที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังควรมีการตรวจสอบคุณภาพดิน เพื่อให้เหมาะสมกับการเลี้ยงนกกระจอกเทศ   2. การเลือกพันธุ์นกกระจอกเทศ พันธุ์ที่มีคุณภาพดีจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในการเลี้ยง ควรทราบถึงประวัติพันธุ์และเลือกพันธุ์ที่มีประวัติการเจริญพันธุ์ที่ดี…

ข่าวสารเกษตร

7 ข้อที่ควรอ่าน ก่อนตัดสินใจออกจากงานประจำ มาทำเกษตร 

การทำเกษตรไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนไม่เคยทำ แต่ไม่ใช่เรื่องยาก สำหรับเกษตรกรที่ มีประสบการณ์ หรือ ใครก็ได้ที่มีความตั้งใจ และเรียนรู้ก่อน ที่จะลงมือทำ โดยทางผู้เขียนได้ให้ข้อคิดดีไว้ว่า “การทำเกษตร ใช้ใจทำ ไม่ใช่ใช้เงินทำ” เพราะถ้าใช้เงินทำ และถ้าเงินหมด ก็คงจะทำอะไรต่อไม่ได้ 1. มีที่ดิน เท่าไหร่ เพราะการทำเกษตรและให้ได้เงินล้าน ควรจะต้องมีทีดินไม่ต่ำกว่า…

ข่าวสารเกษตร

ทำน้ำหมัก รดกอไผ่ ออกหน่อเร็ว เก็บได้ตลอดปี 

ทำน้ำหมัก รดกอไผ่ ออกหน่อเร็ว เก็บได้ตลอดปี หน่อไม้ พืชสาระพัดประโยชน์ ปลูกง่ายโตไว แต่สำหรับคนที่ต้องการใช้ไผ่ เพื่อนำไปประกอบอาหาร เราก็ต้องการหม่อของไผ่ หรือ ที่เราเรียกว่า หน่อไม้ หากเราตัดมาทานบ่อยๆ หน่อไม้ไผ่ ก็จะเกิดไม่ทัน จำเป็นต้องให้สารอาหารเพื่อบำรุงต้นไผ่ วิธีทำน้ำหมัก เพื่อรดกอไผ่ ส่วนผสม…

Load more