เทรนด์ เกษตร

Category: เทรนด์เกษตร

นวัตกรรมการเกษตร

เส้นใยสับปะรด นวัตกรรมเพื่อการส่งออก 

สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการเพาะปลูกเป็นอย่างมาก เพราะเป็นพืชที่มีความทรทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี แต่ในปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้ประสบปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ ทำให้ขาดทุนในการเพาะปลูก อีกทั้งยังมีใบหลงเหลืออยู่ในแปลง ทำให้เพิ่ต้นทุนในการจัดการเข้าไปอีก วันนี้เราจึงมีนวัตกรรมตัวใหม่ที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและกำจัดใบที่หลงเหลือในแปลงออกด้วย นวัตกรรมนั้นคือ เส้นใยสับปะรด นั้นเอง เส้นใยสับปะรด  มีคุณสมบัติพิเศษ ทั้งความแข็งแรงคงทน เป็นวัสดุที่สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี และสามารถสวมใส่ได้ทั้งฤดูร้อนและฤดูฝน ด้วยคุณสมบัตินี้นักวิจัยและวงการสิ่งทอ จึงเร่งเพิ่มประสิทธิภาพวัตถุดิบจากภาคการเกษตรให้กลายเป็นเส้นใยธรรมชาติ ที่ช่วยเติมเต็มความแปลกใหม่ให้วงการสิ่งทอ กระบวนการผลิตเส้นใยสับปะรด  …

พืชผัก

หญ้าหวาน สรรพคุณมากมาย ปลูกเสริมรายได้ดี 

ปัจจุบันเทรนการรักสุขภาพของคนไทยเป็นที่นิยมอย่างมาก ทั้งการออกกำลังกาย การใช้ชีวิต รวมถึงการทานอาหารด้วย ซึ่งกระบวนการปรุงอาหารนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะการเลือกใช้วัตถุดิบมาปรุงอาหารนั้ันล้วนส่งผลต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน ไม่่วาจะเป็น น้ำปลา น้ำตาล หรือเครื่องปรุงรสต่างๆ วันนี้เราจึงมีสารให้ความหวานจากธรรมชาติมาแนะนำ เป็นสารที่ให้ความหวานแต่ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลในร่างกาย สารนั้นได้มาจาก หญ้าหวาน แต่วิธีการปลูกจะทำได้อย่างไร มีสรรพคุณอะไรบ้าง ไปดูเลย หญ้าหวาน เป็นพืชในวงศ์ดาวกระจาย (Asteraceae) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า…

พืชสวน

“พืชพลังงาน” พลังงานทางเลือก สำหรับประเทศไทย 

     พลังงาน ที่ใช้ในโลกส่วนมาก มาจากพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล (น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ) ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถหามาทดแทนได้ และหากพิจารณาดูจะทราบกันว่าประเทศไทยมีทางเลือกทางพลังงานน้อยมาก เนื่องจากภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้างเขื่อน ไม่มีพลังงานความร้อนใต้ภิภพ พลังงานแสงอาทิตย์มีต้นทุนที่สูงซึ่งไม่คุ้มค่าแก่การลุงทุน ไม่มีลมหรือคลื่นทะเลแรงพอจะผลิตไฟฟ้า ฯลฯ โดยปัญหาพลังงานนั้นเป็นปัญหาระดับโลก จึงมีการแสวงหาแหล่งพลังงานทดแทน เพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือก ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องศึกษาศักยภาพพืชพลังงานในประเทศ เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตก๊าซชีวภาพในอนาคต…

เทคนิคการเกษตร

ประเภทการปลูกผักในรูปแบบต่างๆโดย “ปราศจากดิน” 

           ในการเพาะปลูกพืช มีมาอย่างยาวนาน และดินคือองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการปลูกพืชอย่างหนึ่งก์คือดิน แต่ทั้งนี้ดินนั้นก็คือปัญหาสำคัญของการปลูกพืชอีกด้วย เนื่องจากดินที่ใช้สำหรับการปลูกพืชนั้นเมื่อระยะเวลานานเข้ามีการสะสมโรคและแมลง อีกทั้งเมื่อปลูกไปสักระยะดินก็เริ่มมีการอัดตัวแน่นจนต้องมีการเปลี่ยนถ่ายดินอยู่เสมอ เกิดความยุ่งยาก จึงได้เริ่มมองหาเทคนิควิธีอื่นๆ จึงเกิดการออกแบบและคิดค้น เทคนิควิธีต่างๆในการเพาะปลูกโดยปราศจากดิน       โดยประเภทการปลูกผักในรูปแบบต่างๆโดยปราศจากดิน เราแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามลักษณะการปลูก …

นวัตกรรมการเกษตร

นวัตกรรมเพื่อเกษตร 4.0 โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ 

อ้างอิงรูปภาพ : mgronline      เพื่อการยกระดับเกษตรและผลักดันเกษตรกรไทย ให้ก้าวสู่เกษตรยุค 4.0 หรือการทำสมาร์ทฟาร์ม การคิดค้น“นวัตกรรมโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ” ของ “นายนริชพันธ์ เป็นผลดี” นักวิจัยของ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC: Thai Microelectronics Center) สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คือหนึ่งส่วนในการขับเคลื่อน นวัตกรรมโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ เป็นการออกแบบโรงเรือนระบบปิดโดยระบบทำการควบคุมการจัดการโรงเรือนแบบอัตโนมัติมีรูปแบบเหมาะสมตามชนิดของพืชด้วยการนำเทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ต่างๆ…

พืชผัก

“มะนาวนิ้วคาเวียร์” ปลูกง่าย ลูกดก เพิ่มสีสันให้จานอาหาร 

      มะนาวนิ้วมือ เป็นไม้พื้นเมืองของประเทศออสเตรเลีย มักพบได้ทั่วไปตามป่าที่เป็นทะเลทราย มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม สูง 3 เมตร ใบเล็ก ออกเรียงสลับ รูปรีกว้าง ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ กลีบดอกสีขาว “ผล” ผลมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกหรือโค้ง ขนาดความยาวของผลมีประมาณ 8-16 ซม….

พืชสวน

โอกาสทองของเกษตรกรไทยปลูกเลย.. ทุเรียน “มูซังคิง” 

    สถานการณ์การปลูกทุเรียนในประเทศไทยมีการขยายพื้นที่ปลูกทุเรียน เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากช่วง 4-5 ที่ผ่านมาราคาทุเรียน มังคุด มะม่วงน้ำดอกไม้ในต่างประเทศยังคงมีความต้องการอยู่มาก ยิ่งโดยเฉพาะตลาดจีน และเวียดนาม ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรมีอัตราการลดลงของราคา โดยเฉพาะยางพารา ที่ส่งผลต่อเกษตรกรผู้ปลูกเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกษตรกรทั้งที่ได้รับผลกระทบ และเกษตรกรผู้เริ่มต้น หันมาปลูกทุเรียนแทน ในบรรดาทุเรียนที่เกษตรกรเลือกหันมาปลูกนั้น ส่วนหนึ่งยังคงเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง แต่ทั้งนี้ความต้องการของตลาดทุเรียนนั้นมีการนิยมทุเรียนสายพันธุ์ของมาเลเซีย…

นวัตกรรมการเกษตร

แนวทางการยกระดับเกษตรไทย ด้วยการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ 

การ​ปรับ​ปรุง​ประสิทธิภาพ​ด้าน​เกษตรกรรม​ ได้​เริ่ม​ขึ้น​อย่าง​ค่อย​เป็น​ค่อย​ไป แต่​แล้ว​ก็​พัฒนา​ขึ้น​อย่าง​รวด​เร็ว  การ​เปลี่ยน​แปลง​แต่​ละ​ขั้น​มี​ผล​กระทบ​อย่าง​รุนแรง​ต่อ​หลาย​ล้าน​ครัวเรือน ​และ​กระบวนการการพัฒนาประสิทธิภาพด้านเกกษตรกรรม ​นี้​ยัง​คง​ดำเนิน​อยู่​ทั่ว​โลก โดยเฉพาะการเกษตรประเทศไทยไทยประสบปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะมิติผลิตภาพ หรือคุณภาพในการผลิตอยู่ในเกณฑ์ไม่สูง รายได้เกษตรกรต่ำ เนื่องจากขาดความรู้ที่เพียงพอสำหรับการทำเกษตร ขาดข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดสำหรับวางแผนการผลิต รวมทั้ง การผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ อ้างอิงรูปภาพ ; vote4halloran       ในการจัดการการผลิตในด้านภาคเกษตรกรรม จึงเป็นประเด็นที่สำคัญในการยกระดับในด้านประสิทธิภาพด้านเกษตรกรรม การจัดการการผลิตในปัจจุบันควรคำนึงถึงการจัดการทรัพยากร การใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม…

นวัตกรรมการเกษตร

เทคโนโลยีดัดแปลงบรรยากาศ นวัตกรรมยืดอายุผลผลิตทางการเกษตร 

      ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีรายได้หลักๆส่วนนึงมาจากการส่งออกสินค้าเกษตรกรรม และเนื่องด้วยประชากรส่วนใหญ่ในประเทศยังคงทำการเกษตรเป็นหลัก จึงทำให้ไทยเป็นผู้ผลิต และส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญรายหนึ่งของโลก แต่อุปสรรคอย่างหนึ่งของการส่งออกสินค้าเกษตรคือ การถนอมความสดของผลผลิตทางการเกษตร เอาไว้ให้นานที่สุดจนกว่าจะถึงมือผู้บริโภค เนื่องจากความสูญเสียของผลผลิตที่เกิดขึ้นในระหว่าง การขนส่งและการขายเป็นจำนวนมาก จากการประเมินมูลค่าความเสียหายของผักสด หลังการเก็บเกี่ยวและขนส่ง โดยผู้ประกอบการ คิดเป็นประมาณ 35% ของมูลค่าโดยรวม คนส่วนใหญ่ทราบว่า หาก…

นวัตกรรมการเกษตร

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ กับ Qr code 

     ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคผลผลิตทางการเกษตร เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองและดูแลตัวเองในมิติต่างๆ กันมากขึ้น รวมไปถึงการใส่ใจในการบริโภคผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสิ่งที่จะสามารถตอบสนองผู้บริโภคโดยการการันตีคุณภาพ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ ทำได้ด้วยการให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงวิธีการและขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต อีกทั้งข้อมูลที่เพิ่มความมั่นใจต่อผู้บริโภค เช่น ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลพื้นที่การปลูก เป็นต้น  ทั้งนี้การเพิ่มความมั่นใจในผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค มีผลต่อการซื้อในครั้งต่อไป ลูกค้ามีความยั่งยืนต่อผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงผู้บริโภคจึงนั้น ใช้รูปแบบแสดง Qr code  ติดกับตัวผลิตภัณฑ์  ที่จะสามารถแสดงข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์…