การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรนั้น เกษตรกรควรมีการเพิ่มอัตลักษณ์หรือลักษณะบางสิ่งที่สื่อถึงความชัดเจนของตัวสินค้า เพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างความน่าจดจำให้กับสินค้าด้วย

  1. ภูมิปัญญา เรื่องใกล้ตัวที่ใครๆมักมองข้าม ซึ่งตัวภูมิปัญญานี้เองเป็นเรื่องที่ทุกคนสั่งสมมา ซึ่งสูตรที่เรามีมานั้นจะสามารถสร้างความแตกต่างและช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้
  2. การสร้างเรื่องราว เรื่องราวที่บอกเล่า บางเรื่องราวบางอย่างสามารถสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและธุรกิจได้ อยู่ที่ว่าผู้ประกอบการจะหยิบยกเรื่องราวไหนมาบอกเล่าแก่ผู้บริโภคให้ผู้บริโภคสามารถซึมซับเรื่องราวของธุรกิจและสินค้าของเราและยินยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าของเรา
  3. ความคิดสร้างสรรค์ โดยในส่วนนี้การนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น แปลกใหม่ โดนใจ เป็นสิ่งที่ทำได้และทำได้ไม่ยาก เมื่อสินค้ามีความโดดเด่นและแตกต่างโดนใจเหมาะกับผู้ใช้ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ สินค้านั้นก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในตลาดได้
  4. การพัฒนานวัตกรรม เมื่อมีการพัฒนาสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้น นวัตกรรมเหล่านี้ก็จะช่วยยกระดับสินค้าและยังเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เพิ่มขึ้นได้

ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ล้วนแต่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังทำธุรกิจและกำลังประสบปัญหาในเรื่องของราคาที่ตกต่ำไม่คุ้มค่าผลิตได้ลองนำแนวทางที่ได้กล่าวมานั้นไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเอง

 

แหล่งที่มา

ขอขอบคุณ : Smart SME