เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีเป็นอย่างมาก และวันนี้เรานั้นอยากเอามาสำเสนอค่ะ สำหรับไอเดียการรดน้ำต้นไม้แบบใหม่ ที่จะช่วยให้การให้น้ำให้ปุ๋ยต้นไม้ ให้ได้ผลดี

หลักการทำงาน แบบจำลองไอเดียการรดน้ำแบบใหม่นี้มีหลักการการทำงานให้เห็นดังภาพตัวอย่างด้านล่างนี้ จะทำให้รากต้นไม้สามารถได้รับน้ำได้โดยตรง จากน้ำที่ไหลลงมาสู่ดินรอบๆต้นไม้ และน้ำก็จะไม่ระเหยหายไปด้วยแสงแดดอีกด้วย

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. ท่อพีวีซี ขนาด 3-4 นิ้ว

2. หินกรวด

3. จอบ เสียบ สำหรับขุดดิน

ขั้นตอนการทำ มีดังนี้

1. เริ่มแรกให้ทำการขุดหลุมรอบๆต้นไม้ที่มีน้ำไปเลี้ยงไม่พอ ให้ขุดหลุมให้ลึกลงไปจนเห็นรากต้นไม้ประมาณ 1 เมตร ถ้าเป็นต้นไม้ที่เอามาปลูกใหม่ ก็ให้ลึกพอที่รากจะลงไปได้หมด

2. จากนั้นก็เอาหินกรวด โรยทับด้านล่าง รอบๆหลุมที่ขุดให้เต็มพื้นที่

3. แล้วทำการใส่ท่อพีวีซีลงไปในหลุม ใส่ลงไปด้านข้างของหลุม

4. จากนั้นก็โรยกรวดให้รอบท่อพีวีซี (เฉพาะรอบท่อ pvc) เพื่อให้ท่อแน่นไม่ล้ม และโรยในท่อพีวีซีด้วย

5. แล้วใส่ต้นไม้ที่เตรียมไว้ ส่วนพื้นที่ที่เหลือให้ใช้ดินกลบลงไปให้หมด กลบดินให้แน่น

6. เมื่อรดน้ำต้นไม้ ก็ให้รดใส่ลงท่อพีวีซี ที่เราได้ติดตั้งไว้ น้ำก็จะสามารถไหลลงถึงรากต้นไม้ได้อย่างเต็มที่

ขอบคุณที่มา : อปท.ต้นแบบ จัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ภาคกลาง เทศบาลตำบลหนองมะโมง