ท่อนไม้กลายเป็นเห็ดนี้ ไม่ต้องใช้โรงเรือนในการเพาะและใช้วัสดุในการเพาะเพียงท่อนไม้และเชื้อเห็ดเท่านั้น หลายท่านอาจคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ท่อนไม้จะกลายเป็นเห็ดได้อย่างไร วันนี้จะขอนำเสนอให้ทุกท่านได้ดูเป็นความรู้และทดลองทำกันค่ะ โดยวิธีการนี้ได้รับการเผยแพร่โดย คุณ Cha Tisol ปราชญ์ผู้ชำนาญเรื่องเห็ดโดยท่อนไม้ที่นิยมนำมาเพาะเห็ด เช่น ก้ามปู มะม่วง ไทร ขนุน มะขาว กระถินณรงค์ พุทรา เป็นต้น และเห็ดที่นิยมนำมาเพาะในขอนไม้คือ เห็ดหอม เห็ดหูหนู เห็ดขอน เห็ดนารม เห็ดลม ค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 เชื้อเห็ดที่ต้องการเพาะ

2 กิ่งหรือท่อนไม้

3 ฝาจีบ (ฝาขวดน้ำอัดลม)

4 สว่านสำหรับเจาะรู

วิธีการทำ

1 เริ่มจากการเจาะรูที่ท่อนไม้ด้วยสว่านให้มีความลึกประมาณ 2 นิ้ว โดยมีระยะห่างกันประมาณ 10-20 ซ.ม.

2 จากนั้นให้หลอดหรือช้อนเล็กๆหยอดหัวเชื้อเห็ดลงไปในรูที่เจาะ รูละประมาณ 3-4 เม็ด

3 นำฝาจีบมาปิดรูที่ใส่เชื้อเห็ด ใช้ค้อนมาตอกเบาๆที่ฝา ให้ฝังติดกับขอนไม้แต่ไม่ต้องแน่นมากนะคะ

4 ทำการวางท่อนไม้ไว้ในที่ร่มห่างไกลแสงแดดเป็นเวลาประมาณ 1-2 เดือน เพื่อให้เชื้อเดินจนทั่วท่อนไม้กลายเป็นสีขาว

5 เมื่อครบกำหนดเวลา ให้ทำการเปิดดอก นั่นคือการแคะฝาจีบให้เปฺิดออกนั่นเอง

6 จากนั้นนำท่อนไม้มาวางไว้ให้ระบายอากาศเช่นในบริเวณชายคาบ้าน แล้วทำการรดน้ำทุกวัน วันละ1-2 ครั้ง

7 เมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ 7 วัน เห็ดก็เริ่มจะออกดอกมาให้เก็บ เมื่อเก็บเห็ดเรียบร้อย ให้พักท่อนไว้ประมาณ 2 วัน แล้วก็ให้เริ่มทำการรดน้ำใหม่ เห็ดก็จะเกิดขึ้นใหม่ต่อไปโดยไม่ต้องเติมเชื้อเห็ดเพิ่ม ถ้ายิ่งท่อนไม้มีขนาดใหญ่ก็สามารถเพาะเห็ดติดต่อกันได้นานขึ้น บางขอนสามารถเพาะติดต่อกันได้ถึง 3-5 ปีเลยทีเดียว