ไวรัส เอ็น พี วี (NPV)(nuclear polyhedrosis virus) คือไวรัสที่เกิดโรคกับแมลงชนิดหนึ่งจากหลายชนิด ซึ่งมีประสิทธิภาพการทำลายแมลงศัตรูพืชได้สูงสุด เหมาะสมที่จะนำมาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช เนื่องจากมีความเฉพาะเจาะจงต่อแมลงเป้าหมาย มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด ไวรัส เอ็น พี วี ส่วนใหญ่พบว่าทำลายหนอนของผีเสื้อในอันดับ Lepidoptera ได้มากมาย ในประเทศไทยได้มีการพัฒนาผลิตไวรัส เอ็น พี วี ของแมลงศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ 3 ชนิด ได้แก่ ไวรัส เอ็น พี วี ของหนอนกระทู้หอม ไวรัส เอ็น พี วี ของหนอนเจาะสมอฝ้าย และไวรัส เอ็น พี วี ของหนอนกระทู้ผัก

พืชผักที่เป็นอาหารของหนอนกระทู้หอม และหนอนกระทู้ผัก

         หนอนกระทู้หอม และหนอนกระทู้ผัก มีพืชอาหารที่กว้างขวางมาก จึงพบการระบาดอยู่ตลอดปี พบว่ามีการทำลายของพืชเศรษฐกิจมากกว่า 20 ชนิด เช่น พริก หอมแดง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ถั่วฝักยาว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดหวาน ผักกาดขาวปลี กระหล่ำปลี กะหล่ำดอก ฝ้าย แตงโม เผือก แตงกวา มะระ องุ่น กุหลาบ ดาวเรือง กล้วยไม้และผักชี

การเข้าทำลายของไวรัส เอ็น พี วี

ไวรัส เอ็น พี วี จะทำให้แมลงเป็นโรคและตาย โดยการที่ตัวอ่อนของแมลงต้องกินไวรัสที่ปะปนอยู่บนใบพืชอาหาร เมื่อไวรัสเข้าสู่กระเพาะอาหารผลึกโปรตีนที่ห่อหุ้มอนุภาคของไวรัสจะถูกย่อยสลายโดยน้ำย่อยในกระเพาะอาหารของแมลงที่มีฤทธิ์เป็นด่าง อนุภาคไวรัสจะหลุดออกมาและเข้าทำลายเซลล์กระเพาะอาหาร ลักษณะอาการโรคเริ่มต้นจากการที่หนอนจะลดการกินอาหารลง เมื่อไวรัสไปทำลายเซลล์กระเพาะอาหาร อนุภาคของไวรัสขยายพันธุ์ทวีจำนวนมากขึ้นแพร่กระจายเข้าสู่ภายในลำตัวของแมลง เข้าไปทำลายอวัยวะส่วนต่างๆของแมลง เช่น เม็ดเลือด ไขมัน กล้ามเนื้อ ผนังลำตัว เป็นต้น เมื่อเซลล์เหล่านี้ถูกทำลาย การทำงานของอวัยวะต่างๆ จะเสียไป และทำให้หนอนตายในที่สุด

อัตราการใช้และวิธีการใช้

         ไวรัส เอ็น พี วี หนอนกระทู้หอม/ หนอนกระทู้ผัก ควรพ่นทุกๆ 7-10 วัน ในอัตราส่วน 10-20 ลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดรุนแรงให้พ่นทุกๆ 4 วัน ติดต่อกัน 2 ครั้ง ให้พ่นในอัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร

ข้อดีของไวรัส เอ็น พี วี

  1. มีความเฉพาะเจาะจงต่อชนิดของแมลงศัตรูพืช จึงปลอดภัยต่อแมลงศัตรูธรรมชาติและแมลงที่มีประโยชน์อื่นๆ
  2. เป็นจุลินทรีย์ที่พบในประเทศไทย
  3. แมลงศัตรูสร้างความต้านทานได้ช้ากว่าสารฆ่าแมลง
  4. ผ่านการทดสอบแล้วว่า ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสภาพแวดล้อมจึงไม่มีพิษตกค้างบนพืช
  5. เกษตรกรสามารถต่อเชื้อใช้เองได้อีก เป็นการประหยัดเงินค่าสารฆ่าแมลง
  6. ใช้ร่วมกับสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอื่นๆ ได้โดยที่ประสิทธิภาพไม่ลดลง

ข้อจำกัดของไวรัส เอ็น พี วี

  1. ใช้เวลาฟักตัวก่อนที่หนอนจะแสดงอาการโรค และตาย โดยทั่วไปใช้เวลา 2-7 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของหนอน และปริมาณเชื้อไวรัสที่กินเข้าไป
  2. ต้องทำความเข้าใจและศึกษาวิธีการใช้อย่างถูกต้อง จึงจะสามารถนำไปใช้อย่างได้ผล
  3. คงอยู่บนพืชได้ระยะเวลาสั้น เนื่องจากรังสีอุลตร้าไวโอเลตจากแสงแดด

 

 

 

แหล่งที่มา

ขอขอบคุณ : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร