เทรนด์ เกษตร

Category: เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรทฤษฎีใหม่


ข่าวสารเกษตร

การสร้างสินค้าเกษตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม 

การสร้างสินค้าเกษตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม บทนำ ในยุคปัจจุบัน กลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมีอิทธิพลต่อตลาดสินค้าเกษตรมากยิ่งขึ้น การเลือกใช้สินค้าเกษตรที่ตอบสนองต่อความต้องการส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญสำหรับกลุ่มบางกลุ่ม ส่งผลให้เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการผลิต 1. การรับรู้ความต้องการของกลุ่มเฉพาะ วิจัยตลาด: ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค สัมภาษณ์: สอบถามความคิดเห็นและความต้องการโดยตรงจากกลุ่มเป้าหมาย สำรวจ: ใช้แบบสอบถามเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและความสนใจของกลุ่มผู้บริโภค 2. การพัฒนาสินค้าเกษตรให้เหมาะสม สินค้าอินทรีย์: สำหรับกลุ่มที่หากินสุขภาพ และสนใจในการบริโภคที่ไม่ใช้สารเคมี สินค้าปลอดภัย:…

ข่าวสารเกษตร

การใช้ปุ๋ยและวิธีการจัดการที่ยั่งยืนเพื่อลดต้นทุน 

การใช้ปุ๋ยและวิธีการจัดการที่ยั่งยืนเพื่อลดต้นทุน บทนำ การเกษตรในยุคปัจจุบันเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต. แต่การใช้ปุ๋ยอย่างไม่ระมัดระวังหรือเกินขนาดจะนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่สูงและอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม. ในบทความนี้เราจะมาดูวิธีการจัดการปุ๋ยในแบบยั่งยืนเพื่อลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อม. 1. รู้จักปุ๋ยและประโยชน์ของมัน ปุ๋ยเป็นวัสดุที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช โดยมีธาตุหลัก 3 ธาตุคือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), และโปแตสเซียม (K) ซึ่งเป็นธาตุสำคัญที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช. 2. วิธีการเลือกปุ๋ยที่เหมาะสม…

ข่าวสารเกษตร

วิธีการเพิ่มรายได้จากการเกษตรแบบท่องเที่ยว (Agrotourism) 

วิธีการเพิ่มรายได้จากการเกษตรแบบท่องเที่ยว (Agrotourism) บทนำ การเกษตรแบบท่องเที่ยวหรือ Agrotourism ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการเกษตรและการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความสนุกสนานและประสบการณ์ใหม่ๆ แก่นักท่องเที่ยว ในบทความนี้ เราจะมาดูวิธีการเพิ่มรายได้จากการเกษตรแบบท่องเที่ยวแบบต่างๆ 1. การจัดกิจกรรมเพื่อนักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมที่น่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การเรียนรู้วิธีการทำเกษตร การปลูกพืช การรับประโยชน์จากการเกษตร เป็นต้น…

ข่าวสารเกษตร

7 ข้อที่ควรอ่าน ก่อนตัดสินใจออกจากงานประจำ มาทำเกษตร 

การทำเกษตรไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนไม่เคยทำ แต่ไม่ใช่เรื่องยาก สำหรับเกษตรกรที่ มีประสบการณ์ หรือ ใครก็ได้ที่มีความตั้งใจ และเรียนรู้ก่อน ที่จะลงมือทำ โดยทางผู้เขียนได้ให้ข้อคิดดีไว้ว่า “การทำเกษตร ใช้ใจทำ ไม่ใช่ใช้เงินทำ” เพราะถ้าใช้เงินทำ และถ้าเงินหมด ก็คงจะทำอะไรต่อไม่ได้ 1. มีที่ดิน เท่าไหร่ เพราะการทำเกษตรและให้ได้เงินล้าน ควรจะต้องมีทีดินไม่ต่ำกว่า…

ข่าวสารเกษตร

การปลูกมะละกอให้ได้ผลผลิตที่ดี 

การปลูกมะละกอให้ได้ผลผลิตที่ดี คุณสามารถปฏิบัติตามเทคนิคต่อไปนี้ 1. เตรียมดิน มะละกอชอบดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี ความเป็นกรด-ด่างของดินควรอยู่ในช่วง 6.0-6.5 2. ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอมโพสต์หรือปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน สำหรับปุ๋ยเคมี ใช้สูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 โดยใส่ปุ๋ยครั้งแรกหลังจากปลูก 2-4 สัปดาห์ 3….

ข่าวสารเกษตร

เมื่อถาม AI ว่าต้องปลูกอะไร ถึงได้ 1 ล้าน/ปี 

หากต้องการที่จะปลูกพืชเพื่อสร้างรายได้ปีละ 1,000,000 บาท คุณควรพิจารณาพืชที่มีความต้องการในตลาดสูง และมีราคาขายที่ดี รวมถึงการปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและดิน ดังนี้: พืชเศรษฐกิจ: อาจพิจารณาปลูกยางพารา, น้ำมันปาล์ม, กาแฟ, ถั่วเขียว หรือถั่วลิสง เนื่องจากมีความต้องการในตลาดที่สูง พืชผักและผลไม้: ปลูกผักและผลไม้ที่มีความต้องการในตลาดเช่น องุ่น, มะม่วง, ทุเรียน, กีวี…

ข่าวสารเกษตร

วิธีทำต้นกล้วยให้เตี้ย แบบง่ายๆ 

การทำให้ต้นกล้วยแคระต้นเตี้ยเป็นการแก้ปัญหาต้นกล้วยที่มีความสูงจนเกินไปและล้มง่ายเมื่อเจอล้มแรงวิธีการทำให้ต้นกล้วยเตี้ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ตัดต้นกล้วยออกตามช่วงอายุของต้นแต่ละเดือนให้ต้นมีขนาดสั้นลงโดยธรรมชาติคือการตัดทุกๆรอบเดือนของกล้วยเมื่อกล้วยมีอายุใกล้ออกเครือก็ให้หยุดตัดให้กล้วยสร้างลำต้นพร้อมออกเครือต่อไปวิธีการนี้สามารถทำได้กับกล้วยทุกสายพันธุ์ครับ ขั้นตอนการทำ ทำการตัดบริเวณโคนของต้นกล้วยสูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ จะสังเกตว่าจะมีแกนของกล้วยโผล่ขึ้นมาหลังจากที่ตัดไปประมาณ 1 เดือน ต้นกล้วยจะสร้างลำต้นขึ้นมาอีก ในการตัดรอบที่ 2 ก็จะตัดให้ต่ำกว่ารอยเดิม ต้นกล้วยที่ตัดในรอบที่ 3 สังเกตจากชั้นของลำต้น หลังจาก 4-5 เดือนก็จะหยุดตัดเพื่อให้ต้นกล้วยสร้างลำต้นและออกเครือ ต้นกล้วยที่ได้จะเตี้ยแคระ สามารถตัดเครือที่แก่ได้ง่ายครับ…

ข่าวสารเกษตร

วิธีทำให้ดินลูกรัง ปลูกพืชงาม โตเร็ว 

วันนี้เราขอนำความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากให้กับแฟนเพจทุกท่านได้ชมกันและได้ศึกษากัน เป็นการแก้ไขปัญหาของดินลูกรัง ซึ่งปัญหาของดินลูกรังนั้นคือดินที่มีลักษณะร่วนเกินไป ทำให้เก็บน้ำไม่อยู่ อีกทั้งยังเป็นดินเกรดต่ำที่ไม่นิยมปลูกพืช ผมจึงนำเทคนิควิธีการแก้ไขดินลูกรัง ให้สามารถกลับมาปลูกพืชได้ รายละเอียดและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ ในการปรับปรุงบำรุงดินลูกรังเพื่อปลูกพืชเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยการเพิ่ม อินทรียวัตถุ สามารถทำได้โดย ๑. การไถกลบฟางข้าว และรดด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตรา ๕ ลิตร/ไร่ หมักทิ้งไว้ ช่วยให้ฟางย่อยสลายเร็วขึ้นเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน…

ข่าวสารเกษตร

รวมประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ และวิธีใช้ 

รวมประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ และวิธีใช้ สามารถป้องกันโรคอะไรได้บ้าง สำหรับการนำไปใช้งานในเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคพืช เราสามารถที่จะใช้ในการควบคุมโรครากเน่า โคนเน่า โรคราที่เกิดกับใบไม่ว่าจะเป็นราสนิม ราน้ำค้าง รวมไปถึงโรคแคงเกอร์ที่เกิดกับไม้ตระกูลส้ม ส่วนในการนำไปใช้เป็นสารไล่แมลงเราสามารถที่จะนำไปใช้ไล่แมลง พวกแมลงหากินกลางคืน เช่น แมลงปีกแข็ง ด้วงต่างๆ และผีเสื้อกลางคืนที่เป็นต้นกำเนิดของหนอนต่างๆ การใช้งาน น้ำส้มควันไม้เราสามารนำไปใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ทำการเก็บมาแล้ว ในช่วงระยะแรกเราจะนำไปใช้ในเรื่องของการเป็นสารกำจัดวัชพืชหรือเป็นยาฆ่าหญ้า ซึ่งตัวน้ำส้มควันไม้ที่เก็บมาใหม่ๆจะมีสารทาร์จะไปเคลือบที่ใบของวัชพืชต่างๆเมื่อเรานำไปฉีดพ่นทำให้ไม่มีการสังเคราะห์แสง และทำให้วัชพืชต่างๆตายในที่สุด…

เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม่” 

  เกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม่” “ทฤษฎีใหม่” เป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรินี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากลำบาก ให้สามารถผ่านช่วงวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำได้โดยไม่เดือดร้อนและยากลำบากนัก การดำเนินงานตามทฤษฎีใหม่มี 3 ขั้นตอน คือ 1 ) การผลิต ให้พึ่งตนเองด้วยวิธีง่าย ค่อยเป็นค่อยไปตามกำลัง ให้พอมีพอกิน 2 ) การรวมพลังกันในรูปแบบ หรือ…