เทรนด์ เกษตร

Category: ผลไม้

ผลไม้

เพิ่มความน่าเชื่อถือของสินค้าเกษตรด้วย สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI 

หากพูดถึงสินค้าเกษตรในปัจจุบันแล้วนั้น คงหนีไม่พ้นปัญหาของราคาที่ตกต่ำ สินค้าไม่ได้คุณภาพหรือแม้กระทั่งสินค้าล้นตลาด แล้วถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเกษตรกรควรทำอย่างไร ?? จะต้องล้มเลิกการทำเกษตร กรือจะยอมขาดทุนไปเลยหรือไม่?? วันนี้เราจึงมีวิธีมาแนะนำ วิธีนั้นคือ การขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI)  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) หมายถึง…

ผลไม้

การขอ GAP เพื่อยกระดับการเกษตรของไทย 

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีรากฐานมาจากเกษตรกรรม แต่เกษตรกรของไทยนั้นขาดความรู้ ความเข้าใจ ในด้านของการจัดการในการทำการเกษตร ทำให้รายได้ที่เกษตรกรได้รับจากการขายสินค้านั้นไม่สูงมากนั้น ด้วยเหตุผลหลายๆประการ รวมถึงการที่สินค้าเกษตรของเกษตรกรไทยไม่มีมาตรฐานที่แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของสินค้า วันนี้เราจึงมีวิธีการขอมาตรฐานการผลิตการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) มาแนะนำ เพื่อให้เกษตรกรของไทยได้มีความเข้าใจและยกระดับความน่าเชื่อถือของสินค้าเกษตรไทยด้วย GAP คืออะไร??          การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ…

ผลไม้

น้อยหน่าพันธุ์ใหม่ลูกผสม “ฝ้ายเขียวเกษตร 2” พันธุ์ทางเลือกเพื่อการส่งออก 

     น้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสม เป็นไม้ผลที่นิยมปลูกในเขตร้อนและเขตอบอุ่นในส่วนต่าง ๆ ของโลก เนื่องจากมีรสชาติดีนิยมบริโภคทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ โดยในประเทศไทยปลูกมากที่สุดในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปลูกน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง น้อยหน่าหนัง และน้อยหน่าฝ้าย ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น โดยสถานีวิจัย ปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่มโครงการรวบรวมเชื้อพันธุ์และ คัดเลือกพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่าในปี…

นวัตกรรมการเกษตร

นวัตกรรมควบคุมแมลงศัตรูพืช ด้วย ไวรัส NPV 

ไวรัส เอ็น พี วี (NPV)(nuclear polyhedrosis virus) คือไวรัสที่เกิดโรคกับแมลงชนิดหนึ่งจากหลายชนิด ซึ่งมีประสิทธิภาพการทำลายแมลงศัตรูพืชได้สูงสุด เหมาะสมที่จะนำมาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช เนื่องจากมีความเฉพาะเจาะจงต่อแมลงเป้าหมาย มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด ไวรัส เอ็น พี วี ส่วนใหญ่พบว่าทำลายหนอนของผีเสื้อในอันดับ…

ข่าวสารเกษตร

“ฝรั่งไส้แดงชมพูพันธุ์ทิพย์” ทนแล้ง ปลูกได้ทุกสภาพดิน 

      “ฝรั่งไส้แดงชมพูพันธุ์ทิพย์” เป็นฝรั่งสายพันธุ์ที่มีไส้เป็นสีแดง มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมจากประเทศไต้หวัน  ฝรั่งที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคเนื่องจาก ฝรั่งไส้แดงชมพูพันธุ์ทิพย์มีรสชาติที่ หวานกรอบ มีกลิ่นหอม รสชาติถูกปาก และอีกทั้งยังนิยมในเกษตรกรที่เริ่มมีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกฝรั่งไส้แดงชมพูพันธุ์ทิพย์เพื่อสร้างรายได้  เนื่องจากกำลังเป็นที่นิยมในผู้บริโภค ขายได้ราคาดี และปลูกได้ง่าย ทนแล้ง อีกทั้งยัง สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีมีดอกติดผลดกเป็นธรรมชาติในดินทุกสภาพพื้นที่ของประเทศไทย ฝรั่งไส้แดงชมพูพันธุ์ทิพย์ มีชื่อวิทยาศาสตร์และมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกับต้นฝรั่งทั่วไปเกือบทุกอย่างคือ เป็นไม้ยืนต้น…

ผลไม้

เกษตรผสมผสาน 1 ไร่ ทำแล้วรวย ! 

อ้างอิงรูปภาพ : postsod การทำเกษตรแบบผสมผสาน หรือเรียกอีกชื่อว่า ไร่นาสวนผสม จะเป็นการทำกิจกรรมทางการเกษตร ตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไป โดยกิจกรรมทางการเกษตรนั้น จะต้องทำในพื้นที่เดียวกันและระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมทางการเกษตรสามารถประกอบไปด้วย การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ โดยกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมจะมีการผสมผสานเกื้อกูลกัน อย่างได้ประโยชน์สูงสุด โดยเกษตรแบบผสมผสานเป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากการทำเกษตรแบบพอเพียง ของในหลวง…

ผลไม้

พืชทางเลือก ช่วยคุณ! สร้างรายได้ในช่วงแล้ง 

       เมื่อฤดูร้อนมาเยือนประเทศไทย หรือในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของปี อีกทั้งเป็นช่วงที่ประเทศไทยแห้งแล้งและขาดแคลน  ซึ่งปัญหาการขาดแคลนน้ำส่งผลกระทบมากที่สุดคงหนีไม่พ้นภาคการเกษตร เนื่องจากการทำเกษตร น้ำเป็นปัจจัยหลักอันดับต้นๆที่จำเป็นต่อกิจกรรมทางการเกษตร  ดังนั้นแล้วจึงควรจะมองหาพืชที่ใช้น้ำน้อย อายุสั้น เพื่อหารายได้ในช่วงนี้ และการใช้พื้นที่เกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด      พืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจในการสร้างรายได้แก่เกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำนา ที่แนะนำนั่นก็คือ       …

ผลไม้

ปัญหาโรครากเน่า โคนเน่า ปัญหาโลกแตกของ พืชทุกสายพันธ์ุ 

อ้างอิงรูปภาพ : Thaigreenago โรครากเน่าโคนเน่า จัดเป็นโรคที่พบกันมากในสวนพืช ผัก ผลไม้ ของชาวไร่ ชาวสวน ไม่ว่าจะเป็น เงาะ ทุเรียน ลองกอง ลางสาด พริก มะเขือ คะน้า กวางตุ้ง กะหล่ำ มะนาว…

InfoGraphic

❝ ฮอร์โมนไข่ มีดีอย่างไร ?? ❞ 

            ไข่ นอกจากจะมีโปรตีนที่เป็นประโยชน์สำหรับคนแล้ว ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะแก่การนำมาใช้กับพืช เพื่อใช้บำรุงและเร่งการเจริญเติบโตให้แก่พืชได้อีกด้วย นั่นก็คือการนำมาทำฮอร์โมนไข่สำหรับพืช            ★   โดยมีอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆ ในการทำฮอร์โมนไข่ มีดังนี้       …