เทรนด์ เกษตร

Category: ผลไม้

ข่าวสารเกษตร

วิธีการเพิ่มรายได้จากการปลูกพืชแซม 

วิธีการเพิ่มรายได้จากการปลูกพืชแซม การปลูกพืชแซมหรือการปลูกพืชสองชนิดหรือมากกว่าในพื้นที่เดียวมีความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มผลผลิตและประหยัดพื้นที่ แต่ยังเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มรายได้สำหรับเกษตรกรที่มีสวนหรือสวนผลไม้ขนาดเล็ก. การปลูกพืชแซมต้องการความรอบคอบและการวางแผนที่ดี เพื่อให้การผสมผสานระหว่างพืชในพื้นที่เดียวเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้เราจะสำรวจวิธีการเพิ่มรายได้จากการปลูกพืชแซมและเทคนิคที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเพาะปลูกแบบนี้. 1. วางแผนการปลูก การวางแผนเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการปลูกพืชแซม. คุณต้องตัดสินใจว่าจะปลูกพืชใดรวมถึงการจัดวางและระยะห่างระหว่างพืชแต่ละชนิด. ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพดิน, อากาศ, แสงแดด, และความชื้นเพื่อให้พืชทั้งสองสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม. 2. เลือกพืชที่เข้ากันได้ เลือกพืชที่มีความเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมและอุปสรรคที่มีอยู่ในพื้นที่ของคุณ….

ข่าวสารเกษตร

วิธีการปลูกพืชอินทรีย์ ข้อดีและเทคนิคที่ช่วยเพิ่มรายได้ 

วิธีการปลูกพืชอินทรีย์ ข้อดีและเทคนิคที่ช่วยเพิ่มรายได้ การปลูกพืชอินทรีย์เป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มรายได้ของคุณในระยะยาว นอกจากนี้ มีข้อดีอื่น ๆ ที่คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการปลูกพืชโดยใช้วิธีนี้ นี่คือข้อดีและเทคนิคที่ช่วยเพิ่มรายได้จากการปลูกพืชอินทรีย์ ข้อดีของการปลูกพืชอินทรีย์: สุขภาพดีขึ้น: พืชอินทรีย์มักไม่มีสารเคมีพิษที่ใช้ในการเจริญเติบโต ดังนั้น ผลผลิตจากการปลูกพืชอินทรีย์มักมีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค สิ่งแวดล้อม: การปลูกพืชอินทรีย์ช่วยลดการใช้สารเคมีพิษและส่งผลให้น้ำท่วมและการสิ้นสุดการใช้พลาสติก ตลาดที่เพิ่มขึ้น: ความต้องการสำหรับผลผลิตอินทรีย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจช่วยเพิ่มรายได้ เทคนิคที่ช่วยเพิ่มรายได้: 1….

ข่าวสารเกษตร

การใช้เทคนิคการเกษตรที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มรายได้ 

การใช้เทคนิคการเกษตรที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มรายได้ บทนำ เกษตรที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และความยั่งยืนให้กับฟาร์ม การใช้เทคนิคเหล่านี้สามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น พร้อมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม 1. เกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี ปลูกพืชโดยใช้วิธีธรรมชาติ ผลผลิตอินทรีย์มีราคาสูง ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 2. การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ ลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมี ปรับปรุงสภาพดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ 3. การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ระบบน้ำหยด หรือระบบน้ำฝอย…

ผลไม้

การเลือกพืชเศรษฐกิจใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 

การเลือกพืชเศรษฐกิจใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด บทนำ ในยุคปัจจุบัน, ความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเลือกพืชเศรษฐกิจใหม่เพื่อปลูกต้องนำเสนอแนวทางที่ตอบโจทย์ตามความต้องการและแนวโน้มของตลาด 1. วิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก่อนเลือกพืชเศรษฐกิจใหม่ ควรทำความเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ว่ามีความต้องการในสินค้าประเภทใด เช่น อาหารอินทรีย์ หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 2. ศึกษาคุณสมบัติของพืช วิเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติของพืช ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ ระยะเวลาการเจริญเติบโต และความต้องการของพืช เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการปลูก…

ข่าวสารเกษตร

การสร้างสินค้าเกษตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม 

การสร้างสินค้าเกษตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม บทนำ ในยุคปัจจุบัน กลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมีอิทธิพลต่อตลาดสินค้าเกษตรมากยิ่งขึ้น การเลือกใช้สินค้าเกษตรที่ตอบสนองต่อความต้องการส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญสำหรับกลุ่มบางกลุ่ม ส่งผลให้เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการผลิต 1. การรับรู้ความต้องการของกลุ่มเฉพาะ วิจัยตลาด: ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค สัมภาษณ์: สอบถามความคิดเห็นและความต้องการโดยตรงจากกลุ่มเป้าหมาย สำรวจ: ใช้แบบสอบถามเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและความสนใจของกลุ่มผู้บริโภค 2. การพัฒนาสินค้าเกษตรให้เหมาะสม สินค้าอินทรีย์: สำหรับกลุ่มที่หากินสุขภาพ และสนใจในการบริโภคที่ไม่ใช้สารเคมี สินค้าปลอดภัย:…

ข่าวสารเกษตร

ฮอร์โมนไข่ ทำง่ายๆ เร่งโต เร่งดอก ผักงาม 

ฮอร์โมนไข่ ทำง่ายๆ เร่งโต เร่งดอก ผักงาม ฮอร์โมนไข่ คือการเอาไข่สดๆมาหมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลๅย ทั้งยังเติมน้ำตาลลงไปเพื่อให้เป็นอาหๅรของจุลินทรีย์และป้องกันการเน่าเสีย เมื่อเรานำไปใช้ พืชก็สามารถนำธาตุอาหารที่อยู่ในฮอร์โมนไข่ไปใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตได้เลย อีกทั้งฮอร์โมน ไข่ยังช่วยในการเร่งดอกเร่งผลอีกด้วย สิ่งที่ต้องเตรียม 1. ไข่ไก่ 5-1O ฟอง 2. นมเปรี้ยว ยี่ห้อใดก็ได้…

ข่าวสารเกษตร

การปลูกมะละกอให้ได้ผลผลิตที่ดี 

การปลูกมะละกอให้ได้ผลผลิตที่ดี คุณสามารถปฏิบัติตามเทคนิคต่อไปนี้ 1. เตรียมดิน มะละกอชอบดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี ความเป็นกรด-ด่างของดินควรอยู่ในช่วง 6.0-6.5 2. ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอมโพสต์หรือปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน สำหรับปุ๋ยเคมี ใช้สูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 โดยใส่ปุ๋ยครั้งแรกหลังจากปลูก 2-4 สัปดาห์ 3….

ข่าวสารเกษตร

เมื่อถาม AI ว่าต้องปลูกอะไร ถึงได้ 1 ล้าน/ปี 

หากต้องการที่จะปลูกพืชเพื่อสร้างรายได้ปีละ 1,000,000 บาท คุณควรพิจารณาพืชที่มีความต้องการในตลาดสูง และมีราคาขายที่ดี รวมถึงการปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและดิน ดังนี้: พืชเศรษฐกิจ: อาจพิจารณาปลูกยางพารา, น้ำมันปาล์ม, กาแฟ, ถั่วเขียว หรือถั่วลิสง เนื่องจากมีความต้องการในตลาดที่สูง พืชผักและผลไม้: ปลูกผักและผลไม้ที่มีความต้องการในตลาดเช่น องุ่น, มะม่วง, ทุเรียน, กีวี…

ข่าวสารเกษตร

รองพื้นด้วยกล้วยและไข่ ก่อนปลูกพืช ช่วยให้พืชผักงอกงาม 

สำหรับเกษตรกรที่มักจะหาวิธี ทำให้พืชผักของตัวเองงอกงามโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยหรือว่าสาร เคมีใดๆ เดี๋ยวนี้บนโลกออนไลน์มีเกษตรกรออกมาเผยแพร่ความรู้กันอย่างแพร่หลาย มากมาย และหลายๆ ท่านทดลองทำตามก็ได้ผล วันนี้เป็น สูตรกล้วยน้ำว้าผสมกับบทความ “กล้วย 1 ลูก + ไข่ดิบ 1 ฟอง ช่วยผักงามทั้งสวน” วิธีนี้เป็นการ ใช้ส่วนผสมแค่ 2…

ข่าวสารเกษตร

วิธีทำต้นกล้วยให้เตี้ย แบบง่ายๆ 

การทำให้ต้นกล้วยแคระต้นเตี้ยเป็นการแก้ปัญหาต้นกล้วยที่มีความสูงจนเกินไปและล้มง่ายเมื่อเจอล้มแรงวิธีการทำให้ต้นกล้วยเตี้ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ตัดต้นกล้วยออกตามช่วงอายุของต้นแต่ละเดือนให้ต้นมีขนาดสั้นลงโดยธรรมชาติคือการตัดทุกๆรอบเดือนของกล้วยเมื่อกล้วยมีอายุใกล้ออกเครือก็ให้หยุดตัดให้กล้วยสร้างลำต้นพร้อมออกเครือต่อไปวิธีการนี้สามารถทำได้กับกล้วยทุกสายพันธุ์ครับ ขั้นตอนการทำ ทำการตัดบริเวณโคนของต้นกล้วยสูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ จะสังเกตว่าจะมีแกนของกล้วยโผล่ขึ้นมาหลังจากที่ตัดไปประมาณ 1 เดือน ต้นกล้วยจะสร้างลำต้นขึ้นมาอีก ในการตัดรอบที่ 2 ก็จะตัดให้ต่ำกว่ารอยเดิม ต้นกล้วยที่ตัดในรอบที่ 3 สังเกตจากชั้นของลำต้น หลังจาก 4-5 เดือนก็จะหยุดตัดเพื่อให้ต้นกล้วยสร้างลำต้นและออกเครือ ต้นกล้วยที่ได้จะเตี้ยแคระ สามารถตัดเครือที่แก่ได้ง่ายครับ…