สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการเพาะปลูกเป็นอย่างมาก เพราะเป็นพืชที่มีความทรทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี แต่ในปีที่ผ่านมาเกษตรกรได้ประสบปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ ทำให้ขาดทุนในการเพาะปลูก อีกทั้งยังมีใบหลงเหลืออยู่ในแปลง ทำให้เพิ่ต้นทุนในการจัดการเข้าไปอีก วันนี้เราจึงมีนวัตกรรมตัวใหม่ที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและกำจัดใบที่หลงเหลือในแปลงออกด้วย นวัตกรรมนั้นคือ เส้นใยสับปะรด นั้นเอง

เส้นใยสับปะรด  มีคุณสมบัติพิเศษ ทั้งความแข็งแรงคงทน เป็นวัสดุที่สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี และสามารถสวมใส่ได้ทั้งฤดูร้อนและฤดูฝน ด้วยคุณสมบัตินี้นักวิจัยและวงการสิ่งทอ จึงเร่งเพิ่มประสิทธิภาพวัตถุดิบจากภาคการเกษตรให้กลายเป็นเส้นใยธรรมชาติ ที่ช่วยเติมเต็มความแปลกใหม่ให้วงการสิ่งทอ

กระบวนการผลิตเส้นใยสับปะรด

          เส้นใยสับปะรดสามารถถูกแยกออกมาได้ด้วยวิธีเชิงกลและการหมักที่ไม่ซับซ้อนเหมือนเส้นใยธรรมชาติอื่น เช่น เส้นใยกล้วย จึงมีโอกาสทางธุรกิจค่อนข้างสูง

การเตรียมใบสับปะรด

          การผลิตเส้นใยสับปะรดเริ่มจากการนำใบสับปะรดที่ทำความสะอาดแล้วเข้าสู่เครื่องรีด เพื่อทำให้ใบสับปะรดแตกหรือแยกออกจากกันมากที่สุด เป็นการลดเวลา ทำให้ใบสับปะรดเปื่อยเร็วขึ้น

การหมักใบสับปะรด

          นำใบสับปะรดไปหมักโดยแช่น้ำธรรมดาในบ่อหมักและให้โดนแดดนาน 25-30 วัน เมื่อครบกำหนด นำใบสับปะรดมาล้างให้สะอาดและตากแดดให้แห้ง ก่อนนำมาตัดให้เส้นใยมีความยาวประมาณ 51 มิลลิเมตร

การแยกเส้นใยด้วยเครื่อง roller card

           นำเส้นใยเข้าเครื่อง roller card เพื่อแยกเส้นใยออกจากกันและมีความนุ่มมากขึ้น จำนวนรอบของการเดินเครื่อง roller card จะขึ้นอยู่กับลักษณะเส้นใยที่ต้องการ เช่น ความนุ่ม ความสม่ำเสมอของเส้นใย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เดินเครื่อง roller card ประมาณ 3-4 รอบ เส้นใยสับปะรดที่ได้มีน้ำหนักเส้นใยแห้งคิดเป็น 2.85% ของน้ำหนักใบสับปะรดสด

สมบัติทางกายภาพของเส้นใยสับปะรด

           หลังจากแยกเส้นใยสับปะรดได้แล้วได้มีการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเส้นใย เพื่อดูความเหมาะสมในการปั่นเป็นเส้นด้ายในเชิงอุตสาหกรรม

สมบัติทางกายภาพ

ค่าที่วัดได้                     CV %

ความละเอียด (fineness)                          7.66 denier                   32.70

ความแข็งแรง (tenacity)                         6.77 g/denier                 81.90

ความยืดตัว (elongation)                              5.50 %                       57.50

จะเห็นได้ว่าเส้นใยสับปะรดนั้นสามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าได้อย่างมากมาย เช่น เสื้อผ้า ผ้ารองจาน พรม กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น เกษตรกรสามารถนำมาประยุกต์ เพื่อสร้างรายได้ และยังได้รับการส่งเสริมให้ผลิตเพื่อการส่งออกอีกด้วย

 

 

 

 

แหล่งที่มา

ขอขอบคุณ : นวัตกรรมเส้นใยรักษ์โลก / matichononline