ปัจจุบันราคาของปูทะเลที่ขายในท้องตลาด แม้จะมีราคาที่สูง แต่หากเพิ่มเทคนิคการเลี้ยงจากปูทะเลธรรมดา

ให้เป็นปูนิ่ม ราคาก็จะเพิ่มขึ้นเท่าตัว จากกิโลกรัมละ 170 บาท เพิ่มเป็น กิโลกรัมละ 350-500 บาท

ปูนิ่มเป็นปูทะเลสายพันธุ์ปูดำที่อาศัยอยู่ในน้ำเค็ม เมื่อลอกคาบเสร็จภายใน 4 ชั่วโมงจะกลายเป็นปูแข็ง ระยะเวลาการเลี้ยงปูนิ่มจะมีระยะเวลาการลอกคาบ คือ 30-45 วัน โดยการผลิตปูนิ่มจะผลิตได้สูงสุดในช่วงฤดูร้อน ซึ่งอัตราการสูญเสียระหว่างการผลิตจะต่ำ อยู่ที่ 5-10 % เท่านั้น

ขั้นตอนการเลี้ยงปูนิ่ม

1.การเลือกพันธุ์ปู

พันธุ์ที่ใช้เลี้ยง คือ พันธุ์ปูดำ ที่มีตัวขนาดน้ำหนักอยู่ที่ 70-120 กรัม หรือขนาดที่ไม่สามารถลอดฝากล่องได้ โดยจะต้องเป็นปูที่มีสภาพแข็งแรง มีอวัยวะครบสมบูรณ์ ปูจึงจะโตเร็วขึ้น

2.การทำพื้นที่สำหรับเลี้ยงปู

ในการเลี้ยงปูนิ่ม มีการทำพื้นที่การเลี้ยงออกเป็น 2 แบบ ในส่วนของบ่อเลี้ยงนั้นจะสร้างลักษณะคล้ายบ่อเลี้ยงกุ้ง          มีความลึกประมาณ 2 เมตร มีประตูสำหรับระบายน้ำเข้า-ออก 2 ประตู บริเวณกลางบ่อทำทางเดินไม้พร้อมหลังคาคลุมกันแดดพาดระหว่างคันบ่อ สำหรับให้อาหาร ตรวจสอบและเก็บปู

ในส่วนของกล่องพลาสติกเจาะรู จะเป็นต้องมีการสร้างแพรองรับกล่องพลาสติก โดยใช้ท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 1-2 นิ้ว มาต่อกันเป็นแพ ยาว 10-20 เมตร จำนวน 4 ช่อง ใช้ไม้ไผ่วางพาดขวางยึดท่อให้มีระยะห่างพอดี เพื่อรองรับกล่องพลาสติกที่ใช้บรรจุปู ลักษณะของกล่องพลาสติก จะมีฝา มีการเจาะให้เป็นรู เพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบ และเป็นช่องในการให้อาหารแก่ปูนิ่ม โดยจะใส่ปูทะเลเพียงกล่องละ 1 ตัว กล่องพลาสติกที่ใช้เลี้ยง เมื่อปูลอกคาบแล้ว จะนำขึ้นมาทำความสะอาด และจะนำกลับไปใช้ใหม่อีกครั้ง

  3.การดูแล

ในทุกวันจะมีการเช็คว่าปูที่เลี้ยงลอกคราบหรือยัง โดยจะเช็คทุกๆ 4 ชั่วโมง หากพบว่ากล่องใดมีปู 2 ตัว แสดงว่าตัวหนึ่งจะเป็นคราบและอีกตัวจะเป็นปูนิ่ม

4.การให้อาหาร

อาหารที่ใช้เพาะเลี้ยง จะเป็นเนื้อปลาสับหรือลูกชิ้น แต่วิธีนี้จะมีกระบวนการทำที่นาน ทำให้เสียเวลาอย่างมาก อีกทางเลือกหนึ่งก็คือ อาหารสำเร็จรูป ซึ่งเป็นอาหารสำหรับปูโดยเฉพาะ โดยจะให้วันละ 1 เมล็ดเท่านั้น ซึ่งการให้อาหารจะให้วันเว้นวัน หรือขึ้นอนู่กับการกินของปู ซึ่งจะให้อาหารจนกว่าเนื้อจะชนกับกระดอง หรือเนื้อแน่นกระดอง จะทำให้เกิดการลอกคราบขึ้นเพื่อให้ตัวมีขนาดใหญ่ขึ้น

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณ : พลังเกษตร  /  ไทยรัฐ