กล้วยเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารที่พืชต้องการมากมาย ทฤษฎีเหล่านี้คงไม่ต้องอธิบายมากเพราะผู้ที่ศึกษาเกษตรย่อมรู้ดีว่ากล้วยมีสามารถเป็นปุ๋ยชั้นดีสำหรับพืช วันนี้เรามาดูขั้นตอนการทำกัน

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1.กล้วย (กล้วยน้ำหว้า,กล้วยหอม,กล้วยไข่) ใช้ได้ทุกชนิด

2.ถุงพลาสติก

3.ดินปลูกต้นไม้

4.มีด

5.กิ่งพั น ธุ์มะนาว

6.เพอร์ไรต์(จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้)

7.กระถางปลูกต้นไม้

8.ขี้เลื่อย

ขั้นตอนการทำ

1.ทำการตัดครึ่งกล้วยให้เป็น 2 ส่วน

2.ทำการปรุงดินปลูกด้วยดินปลูกต้นไม้ผสมกับเพอร์ไรต์ในอัตราส่วน 1:1

คลุกเคล้าให้เข้ากัน

3.เ สี ย บกิ่งมะนาวลงในเ นื้ อกล้วย

4.นำดินใส่ในกระถางประมาณ 3/4 ของกระถาง

5.จากนั้นนำกิ่งมะนาวลงชำลงในกระถาง กลบดินให้เต็มขอบกระถาง

6.นำขี้เลื่อยโรยใต้โคนกิ่งมะนาวให้ทั่ว

7.ทำการรดน้ำให้ชุ่ม

8.ใช้ถุงพลาสติกคลุมกิ่งมะนาวแล้วมัดด้วยย างรัดหรือเชือกฟางที่ตัวกระถาง

9.เก็บไว้ในที่ร่มประมาณ 25 วัน รากของกิ่งมะนาวก็จะเริ่มงอกออกมาและใบจะเริ่มแตกยอดออกมา

รากที่เริ่มแตกหลังจากชำไว้ 25 วัน

เปลือกกล้วยที่ผ่านกระบวนการย่ อ ยส ล า ยกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี

10.เท่านี้เราก็สามารถนำกิ่งมะนาวลงปลูกในดินนได้ละครับหรือถ้าจะให้ดีก็ควรทิ้งไว้นานกว่านั้นเพื่อให้รากออกให้มากก่อนที่จะนำลงปลูก

11.การดูแล้วก็รดน้ำวันละครั้ง เก็บไว้ในที่ร่มมีแสงแดดรำไร