ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคผลผลิตทางการเกษตร เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองและดูแลตัวเองในมิติต่างๆ กันมากขึ้น รวมไปถึงการใส่ใจในการบริโภคผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสิ่งที่จะสามารถตอบสนองผู้บริโภคโดยการการันตีคุณภาพ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ ทำได้ด้วยการให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงวิธีการและขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต อีกทั้งข้อมูลที่เพิ่มความมั่นใจต่อผู้บริโภค เช่น ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลพื้นที่การปลูก เป็นต้น  ทั้งนี้การเพิ่มความมั่นใจในผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค มีผลต่อการซื้อในครั้งต่อไป ลูกค้ามีความยั่งยืนต่อผลิตภัณฑ์

การเข้าถึงผู้บริโภคจึงนั้น ใช้รูปแบบแสดง Qr code  ติดกับตัวผลิตภัณฑ์  ที่จะสามารถแสดงข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังยังมีส่วนสำคัญในระบบการตรวจสอบย้อนกลับมายังผู้ผลิต เรียกได้ว่าได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย ผู้ผลิตได้ลูกค้าประจำ ผู้บริโภคก็มั่นใจในแหล่งที่มาของผลผลิตทางการเกษตร

 

 

Qr code มีประโยชน์คู่ควรแก่การนำไปนำมาติดกับตัวสินค้า แค่ไหน

บาร์โค้ด 2 มิติ สามารถรองรับกับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เป็นบาร์โค้ด ที่การเก็บค่าตัวเลขหรือตัวอักษรนั้นค่อนข้างจำกัด QR code เป็นหนึ่งในบาร์โค้ด 2 มิติที่นิยมใช้งานกันในปัจจุบัน โดย Qr code นำมาใช้เก็บข้อมูล URL ที่อยู่เว็บไซต์, ข้อความ, เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลตัวอักษรต่างๆ ฯ เพียงเท่านี้

 

 

      ดังนั้นการทำ Qr code ติดฉลากสินค้าเกษตรนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะเป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อกลับมาหาเราของลูกค้า Qr code จะบอกเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับกระบวนการเพาะปลูก ,การดูแลรักษา ,การเก็บเกี่่ยวผลผลิตตั้งแต่ต้นจนจบก่อนจะมาถึงมือผู้บริโภค   ให้ผู้บริโภคฟังแทนผู้ผลิต อีกทั้งยังส่งผลดีด้านการตลาด อีกด้วย

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง