เมื่อฤดูร้อนมาเยือนประเทศไทย หรือในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของปี อีกทั้งเป็นช่วงที่ประเทศไทยแห้งแล้งและขาดแคลน  ซึ่งปัญหาการขาดแคลนน้ำส่งผลกระทบมากที่สุดคงหนีไม่พ้นภาคการเกษตร เนื่องจากการทำเกษตร น้ำเป็นปัจจัยหลักอันดับต้นๆที่จำเป็นต่อกิจกรรมทางการเกษตร  ดังนั้นแล้วจึงควรจะมองหาพืชที่ใช้น้ำน้อย อายุสั้น เพื่อหารายได้ในช่วงนี้ และการใช้พื้นที่เกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     พืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจในการสร้างรายได้แก่เกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำนา ที่แนะนำนั่นก็คือ     

     ดาวเรือง ซึ่งดาวเรืองเป็นดอกไม้ในไม่กี่ชนิดที่มักขายเป็นดอก ไม่ได้ขายเป็นกิโลกรัมเหมือนดอกมะลิหรือดอกไม้ชนิดอื่นๆ ดาวเรืองมีระยะเวลาในการปลูกประมาณ 60-70 วัน ก็จะสามารถตัดดอกขายได้ หลังจากที่ตัดรอบแรกแล้วก็สามารถตัดดอกขายได้อีกประมาณ 2 เดือนเป็นอย่างต่ำ ราคารับซื้อที่ซื้อขายก็อยู่ในระดับที่ดี ดอกจัมโบ้(ดอกใหญ่พิเศษ) รับซื้อกันอยู่ที่ดอกละ 1-2 บาท ส่วนดอกเล็กราคาก็ลดหลั่นตามลำดับ   เกษตรกรในภาคอีสานจะนิยมปลูก ดาวเรืองเป็นอาชีพเสริมหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีช่วงเดือนพฤศจิกายน เพราะภาคอีสานจะทำนากันปีละครั้งจะไม่มีน้ำทำนาปรังเหมือนในเขตภาคกลาง หลังจากเกี่ยวข้าวแล้วก็จะทำการปลูกพืชระยะสั้นเสริมแบบนี้เช่นนี้ในทุกปี

 

    ถั่วเขียว ที่ยังคงมีความต้องการตลาดอยู่มาก เริ่มปลูกตั้งแต่หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เนื่องจากในช่วงระยะเวลานั้น เนื้อดินยังมีความชุ่มชื้น จากน้ำพอสมควร จึงสามารถปลูกได้ ระยะเวลาอยู่ในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวค่อนข้างสั้น ประมาณ60-70 วัน และที่สำคัญยังใช้น้ำน้อย เหมาะแก่การปลูกในช่วงหน้าแล้ง

 

    หอม,กระเทียม ใช้ฟางข้าวที่เหลือจากการทำนาในฤดูทำนา มาใช้คลุมต้นหอม หรือกระเทียม จะช่วยลดการระเหยของน่้ำ และช่วยไม่ให้พืชที่ปลูกโดนแสงมากเกินไป เป็นวิธีการรักษาความชื้นในดินอย่างหนึ่งที่ได้ผล

 

    มะละกอ เป็นพืชที่ตลาดต้องการอย่างต่อเนื่อง สามารถปลูกได้ทุกสภาพดิน ทำให้มีลักษณะเด่นคือ          มีรสชาติหวาน สีสวย เนื้อแน่น ให้ผลผลิตสูง และที่สำคัญสามารถจำหน่ายได้ทั้งดิบ สุกและแปรรูป

 

    พริก เป็นพืชที่เหมาะกับการปลูกในสภาพที่มีความแห้งแล้ง และเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย อายุสั้น ราคาดี

 

     นอกจากนี้ การปลูกพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น และพืชที่ใช้น้ำน้อย ยังคงมีอีกมาก
เช่นพืชตระกูลผัก เช่น ผักบุ้ง คะน้า ถั่วฝักยาว บวบ ฟัก กระเพรา ตะไคร้ เป็นต้น
หรือจะเป็นกลุ่มไม้ดอก ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตสั้น ใช้น้ำน้อย
มาปลูกทดแทนสร้างรายได้ระหว่างช่วงรอน้ำสำหรับทำนา ก็ได้เช่นเดียวกัน

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
      ขอขอบคุณ : khansodthaigreenagro