วันนี้ (7 สิงหาคม) คุณ สิริกร ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย Earth Safe วิสาหกิจเพื่อสังคม บ้านรักษ์ดิน ลงพื้นที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณ ทิวาพร ศรีวรกุล ประธานศูนย์ฯ และหารือความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแปลงเกษตรผสมผสาน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย Earth Safe

“วันนี้เดินทางมาเพื่อสัมภาษณ์เก็บข้อมูลผู้นำและประชาชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (น้ำมันงาสกัด) จากการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พร้อมทั้งค้นหาความสำเร็จด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ บ้านปลายนาสวน ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยทางบ้านรักษ์ดินจะเข้ามาสนับสนุนด้านการคัดคุณภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ