ในอดีต การเจริญเติบโตของพืชนั้นจะอาศัยแสงแดดจากดวงอาทิตย์เท่านั้น ทำให้ผลผลิตที่จะได้ออกมาของต้นพืช มีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน เพราะได้ปริมาณแสงที่ไม่เท่ากัน อีกทั้งแสงยังเป็นตัวการสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งเป็นกระบวนการในการผลิตแป้งและน้ำตาลให้แก่พืช   แล้วถ้าหากพื้นที่ที่มีแดดน้อย หรือปริมาณแสงแดดที่ไม่เพียงพอล่ะ เกษตรกรควรทำอย่างไร??   ในปัจจุบันนั้นได้มีการคิดค้นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้แสงแก่พืช โดยที่พืชไม่จำเป็นต้องโดนแสงแดด ซึ่งนวัตกรรมนั้นคือ การปลูกพืชด้วยวิธีการใช้แสง LED โดยแสง LED ที่เหมาะกับพืชนั้นมีเพียง…