จะดีกว่าไหม ถ้าเราลดการใช้สารเคมีด้วยการใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติด้วยตัวมันเอง?? ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหากับแมลงศัตรูพืชที่เข้ามาทำลายผลผลิตของตน จะเลือกกำจัดด้วยยาฆ่าแมลง ซึ่งเป็นสารเคมีและเป็นอันตรายทั้งต่อเกษตรกรเองและต่อผู้บริโภคด้วย วันนี้เราจึงมี 5 แมลงนักล่าที่สามารถช่วยเกษตรกรกำจัดแมลงศัตรูพืชได้มาแนะนำ แต่จะมีชนิดไหนบ้าง ไปดูกันเลย….. 1. ด้วงดิน            ด้วงดินสามารถกลายเป็นนักล่าแสนหิวโหยได้ในเวลากลางคืน โดยมันจะกินพวกทาก หอยทาก…