เทรนด์ เกษตร

Category: ข้าว

ข้าว

การทำนา 

การทำนา การทำนา หมายถึง การปลูกข้าวและการดูแลรักษาต้นข้าวในนา ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว การปลูกข้าวในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศ และสังคมของท้องถิ่นนั้นๆ ในแหล่งที่ต้องอาศัยน้ำจากฝนเพียงอย่างเดียว ก็ต้องกะระยะเวลาการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับช่วงที่มีฝนตกสม่ำเสมอ และเก็บเกี่ยวในช่วงที่ฤดูฝนหมดพอดี ในประเทศไทยพื้นฐานของการทำนาและตัวกำหนดวิธีการปลูกข้่าว และพันธุ์ข้าวที่จะใช้ในการทำนามีปัจจัยหลัก 2 ประการคือ           1….

ข้าว

ฤดูข้าว 

ฤดูข้าว เรียนรู้จังหวะเวลาในเมล็ดข้าว ที่สัมพันธ์กับโลกและชีวิต ข้าวที่เรากินอยู่ทุกวันคือพืชที่มีชีวิต แม้แต่หลังเก็บเกี่ยวแล้ว เมล็ดข้าวก็ยังเปลี่ยนแปลงตามเวลา นั่นทำให้เส้นทางของข้าวตั้งแต่นาสู่จานมีจังหวะเวลาเฉพาะตัวที่สัมพันธ์กับฤดูกาล พื้นที่ จนถึงวิถีชีวิตของเรา ด้านล่างนี้คือ ‘ฤดูข้าว’ ที่เราอยากชวนคุณมาทำความรู้จักเพื่อเข้าใจข้าวในจานดีกว่าเดิม ฤดูกาลของคนปลูก หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการปลูกข้าวของชาวนาคือ ‘ฤดูกาล’ ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดปี ฤดูเพาะปลูกตามธรรมชาติของข้าวคือช่วงฤดูฝน หลังจากนั้นในช่วงปลายฝนต้นหนาว ข้าวที่ปลูกตามฤดูกาลจะออกรวง พอใกล้ปลายปีทุ่งนาเขียวสดก็จะเปลี่ยนเป็นทุ่งรวงทองส่งกลิ่นหอม ก่อนจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวในที่สุด เมื่อฤดูกาลรวมเข้ากับปัจจัยสำคัญอย่างพื้นที่ปลูกและคุณสมบัติของข้าวแต่ละพันธุ์ ก็ส่งผลต่อข้าวที่แตกต่างไป ให้เราทำความรู้จักและเข้าใจมากขึ้น…

ข้าว

ลักษณะของข้าวที่สำคัญทางการเกษตร 

เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต และการให้ผลิตผลสูงของต้นข้าว ในท้องที่ที่ปลูก การทนต่อสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงเสมอๆ ตลอดถึงคุณภาพของเมล็ดข้าว ฉะนั้น พันธุ์ข้าวที่ดีจะต้องมีลักษณะเหล่านี้ดี และเป็นที่ต้องการ ของชาวนา และตลาด ลักษณะที่สำคัญๆ มี ดังนี้ ๑. ระยะพักตัวของเมล็ด (seed dormancy) เมล็ดที่เก็บเกี่ยวมาจากต้นใหม่ๆ เมื่อเอาไปเพาะ…

ข้าว

การปลูกปอเทืองในนาข้าว 

ปอเทือง เป็นพืชตระกูลถั่ว ลักษณะเป็นไม้พุ่มความสูง 100–300 เซนติเมตร ลำต้นกลม ใบยาวเรียวแหลม ดอกสีเหลือง ฝักเป็นรูปทรงกระบอก เมล็ดคล้ายรูปไตสีน้ำตาล ความยาว ประมาณ 6 มิลลิเมตร มี 10 -20 เมล็ด/ฝัก ปอเทืองเป็นพืชที่ต้นทุนในการปลูกต่ำและทนแล้ง โดยนอกจากเก็บเมล็ดพันธุ์ขายแล้วยังสามารถไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อใช้ปรับคุณภาพดินได้…

ข้าว

นวัตกรรมข้าวสำหรับคนไทย “ข้าวสุขภาพดี 4 วัย” 

ในอีกไม่กี่ปีประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” หรือที่เรียกว่า “Completeaged Society” โดยวัดจากการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีมากกว่า 20 % ของประชากรทั้งประเทศ อีกทั้งยังมีเทรนต่างๆเกิดขึ้น เช่น การเลือกรับประทานอาหารที่ดีๆ ทั้ง เนื้อสัตว์ ผัก รวมถึงข้าวด้วย ซึ่งในปัจจุบันได้มีการคิดค้นนวัตกรรมเกี่ยวกับการทานข้าวในแต่ละช่วงวัยให้เหมาะสม…

ข้าว

กข 43 ข้าวขาวน้ำตาลต่ำ เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ 

หากพูดถึงข้าวที่ทานแล้วเหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนัก หรือเป็นเบาหวาน เราคงจะนึกถึงข้าวที่ไม่ได้ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ และข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นต้น แต่วันนี้เรามีข้าวขนิดหนึ่งมาแนะนำสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักและผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งเป็นข้าวขาวที่มีค่าดัชนีน้ำตาลที่ต่ำ หุงแล้วมีความนุ่ม ทานง่าย ข้าวพันธุ์นี้ก๊คือ ข้าวกข 43 นั่นเอง ลักษณะของข้าวพันธุ์ กข 43  …

ข้าว

“ก่ำเจ้า มช.107” ข้าวพันธุ์ใหม่ ต้านมะเร็งกระเพาะ ป้องกันโรคหัวใจ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ภาคเหนือและคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการเปิดตัวข้าวพันธุ์ใหม่ที่ทำการพัฒนาและปรับปรุง “ก่ำเจ้า มช.107” ที่โดดเด่นในเรื่องการต้านมะเร็งกระเพาะ และป้องกันโรคหัวใจ อ้างอิงรูปภาพ : เชียงใหม่นิวส์ ทำการทดลอง ณ สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์…

ข้าว

” น่าน 59 ” ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ตอบโจทย์เกษตรกร 

ข้าวเหนียวพันธุ์ ” น่าน 59 “ เป็นข้าวเหนียวที่มีลักษณะหอม ต้นเตี้ย ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง ซึ่งลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นที่ต้องการของเกษตรกร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ได้มีการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีลักษณะตรงตามความต้องการของเกษตรกร คือ ข้าวเหนียวพันธุ์ ” น่าน 59 “…

InfoGraphic

เทคโนโลยี และ การปฏิบัติต่อข้าวในช่วงฤดูการผลิต 

     ในการผลิตข้าว มีการนำเทคโนโลยีเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการผลิต เพื่อการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ยกระดับมาตรฐานการผลิต ทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน มีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ   ★ โดยแบ่งช่วงการปฏิบัติเป็น 4 ช่วง ดังนี้ 1). การปฏิบัติในช่วงการเตรียมการปลูก  ทำการปฏิบัติ 3…

InfoGraphic

ปุ๋ยชีวภาพสำหรับข้าว พีจีพีอาร์-ทู ที่เกษตรกรควรใช้ !!! 

      ปุ๋ยชีวภาพสำหรับข้าว พีจีพีอาร์-ทู                แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และเพิ่มผลผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-ทู ประกอบด้วยแบคทีเรียอะโซสไปริลลัม และ บูเคอเดอร์เรีย ซึ่งทำการช่วยตรึงไนโตรเจนในพืช เพื่อการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช…