ไข่ นอกจากจะมีโปรตีนที่เป็นประโยชน์สำหรับคนแล้ว ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะแก่การนำมาใช้กับพืช เพื่อใช้บำรุงและเร่งการเจริญเติบโตให้แก่พืชได้อีกด้วย นั่นก็คือการนำมาทำฮอร์โมนไข่สำหรับพืช 
         
★   โดยมีอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆ ในการทำฮอร์โมนไข่ มีดังนี้
       1.ไข่ไก่หรือไข่เป็ด 5 กิโลกรัม
      2.กากน้ำตาล 5 กิโลกรัม
      3.ลูกแป้งข้าวหมาก 1 ลูก
      4.ยาคูลท์หรือบีทาเก้นท์ที่มีเช้ือจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัสด้วย 1 ขวด
      5.น้ำสะอาด 4 ลิตร

 

★   วิธีการทำการทำฮอร์โมนไข่แบบง่ายๆ ขั้นตอนมีดังนี้
      1.  ตอกไข่ แล้วบดให้ละเอียดทั้งเปลือกเทลงถังหมัก 
      2. เทกากน้ำตาล ยาคูลท์ และแป้งข้าวหมากบดละเอียดตามสัดส่วนลงไปในถังหมักด้วยและคนให้เข้ากัน
      3. ปิดฝาให้สนิท หมักทิ้งไว้นาน 14 วัน เก็บรักษาไว้ในที่ร่มอากาศสามารถถ่ายเทสะดวกและสะอาด
      4. หมั่นคนทุกวัน เช้า-เย็น ตลอดระยะเวลา 14 วัน
      5. ครบ 14 วัน กรองเอาเฉพาะน้ำ ส่วนเปลือกไข่ก็นำเอาไปทำปุ๋ยได้
      6. ได้ฮอร์โมนไข่ สามารถนำไปใช้ได้

 

   ประโยชน์ ของฮอร์โมนไข่
      1 .ใช้เวลาน้อย
      2. อุปกรณ์หาง่าย สามารถทำเองได้
      3. ราคาไม่แพง
      4. ทำเกษตรแบบปลอดภัยไร้สารพิษ สารเคมี
      5. ลดขั้นตอนการทรมานต้นไม้ ในรูปแบบต่างๆลงไปอย่างมาก ทั้งงดน้ำ ควั่นกิ่ง รมควัน ขันชะเนาะ ซึ่งล้วนแต่เป็นวิธีที่จะทำให้ต้นพืชอายุสั้น
      6.ช่วยเพิ่มคาร์โบไฮเดรต หรือ ธาตุคาร์บอนให้กับต้มไม้ มีผลกระตุ้นตาดอก 
      7.กรดฟุลวิก”มีส่วนช่วยในการดูดซึมสารอาหาร ทำให้เซลล์พืชแข็งแรง 

 

 ประโยชน์ของฮอร์โมนไข่โดยตรงแก่พืชพรรณ ผลผลิตทางการเกษตร

 

       1.” ช่วยบำรุงต้นข้าว เสริมความแข็งแรง เพิ่มน้ำหนักรวง “ โดยใช้ฮอร์โมนไข่ 30 cc คู่กับน้ำสะอาด 20 ลิตร และนำไปฉีดพ่นต้นข้าวทุกๆ 14 วัน

 

       2. ” กระตุ้นการออกดอก ในพืชผลและเพิ่มขนาดดอกเห็ด “ โดยใช้ฮอร์โมนไข่ 20 cc คู่กับน้ำสะอาด 20 ลิตร และนำไปฉีดพ่นต้นข้าวทุกๆ 7 วัน

 

       3. ” เสริมให้ผลใหญ่และมีรสชาติหวานกรอบ “ โดยใช้ฮอร์โมนไข่ 5-10 cc
คู่กับน้ำสะอาด 20 ลิตร และนำไปฉีดพ่นต้นข้าวทุกๆ 7-14 วัน

 

       4. ” เร่งการเจริญเติบโตในผักและเพิ่มความหวานกรอบ ” โดยใช้ฮอร์โมนไข่
20 cc คู่กับน้ำสะอาด 20 ลิตร และนำไปฉีดพ่นต้นข้าวทุกๆ 5-7 วัน

 

 

 

 

แหล่งที่มา

ขอขอบคุณ : organicfarmthailand