เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีเป็นอย่างมาก และวันนี้เรานั้นอยากจะเอามาฝาก สำหรับไผ่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่้ประโยชน์ได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็น ราก ลำต้น ใบ หน่อ ที่สำคัญยังมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วย วันนี้จึงขอนำเสนอวิธีการปักชำกิ่งไผ่แบบใหม่ที่รับรองว่าได้ผลดีเกินคาดและมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากเลยค่ะ

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. กิ่งไผ่สำหรับปักชำเลือกอายุที่ไม่เกิน 1 ปี

2. แผ่นพลาสติกใส

3. ถังน้ำ 200 ลิตร

4. ดินสำหรับปลูก

5. ถุงปลูก

6. สายรัดหรือเชือก

วิธีการทำ

1. เริ่มจากนำกิ่งไผ่ที่มีอายุเหมาะแก่การชำ(อายุประมาณ 1 ปี) โดยสังเกตได้จากปมรากจะมีขนาดเท่าเม็ดสาคู ตัดให้มีขนาดประมาณ 70 เซนติเมตร แล้วใส่กิ่งลงในถังเติมน้ำสะอาดหล่อเลี้ยงรากไว้เล็กน้อยเพื่อเพิ่มความชื้น

2. จากนั้นให้นำแผ่นพลาสติกใสคลุมถังน้ำไว้แล้วนำสายรัดหรือเชือกมารัดให้รอบปากถังให้แน่น โดย 1 ถัง จะบรรจุกิ่งไผ่ประมาณ 100 กิ่ง หรือน้อยกว่านั้น

3. ตั้งถังเพาะชำทิ้งไว้ประมาณ 20 วัน เมื่อเปิดถังออกดูจะพบว่ามีรากไผ่ขึ้นมากมายตารากก็เปล่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

4. ในขั้นตอนสุดท้ายให้นำกิ่งไผ่ลงปลูกในถุงปลูกโดยปรุงดินสำหรับปลูกดังนี้ ดิน ปุ๋ยคอก แกลบ ในอัตราส่วน 1:1:1 อย่างละเท่าๆกันโดยระหว่างชำให้ตั้งถุงปลูกไว้ในที่ห่างไกลแสงแดด เมื่อรากงอกเต็มถุงแล้วก็นำไปลงปลูกต่อได้เลยค่ะ

 

ที่มา : ยูทูปชาแนลช่อง Piak1125