การเปลี่ยนแกลบใหม่ให้เป็นแกลบเก่า เหตุผลทำไม่ต้องเปลี่ยนให้เป็นแกลบเก่าเพราะว่าแกลบใหม่ยังไม่มีประโยชน์กับพื ชเพราะจะดึงไนโตรเจนออกไปจากพื ช จึงจำเป็นที่จะต้องทำให้ให้แกลบมีคุณสมบัติเป็น ปุ๋ ย เมื่อนำไปผ ส มกับดินจะทำให้ดินร่วนซุย ดินมีน้ำหนักเบา ทำให้ราก พื ช สามารถเจริญเติบโตได้ดี มาเริ่มศึกษาขั้นตอนการทำด้วยกันเลย

สิ่งที่ต้องเตรียม

– แกลบใหม่ประมาณ 1 ถัง

– ปุ๋ ย ยู เรี ย 1 ถ้วยตวง

– น้ำ 10 ลิตร

– กะละมัง

ขั้นตอนการทำ

– ทำการเทแกลบที่ได้มาลงในกะละมัง

– จากนั้นน้ำปุ๋ ย ยู เรี ย 1 ถ้วยตวงผสมกับน้ำ 10 ลิตร กวนจนปุ๋ ยละลายเข้ากันในน้ำจนหมด ไม่ให้เป็นเม็ดปุ๋ ยเหลืออยู่

– ทำการเทน้ำปุ๋ ยที่ผสมแล้วเทลงคลุกเคล้าให้เข้ากันกับแกลบที่เตรียมไว้

– โดยขั้นตอนการผสมคือไม่ต้องเทน้ำ ปุ๋ ยจนหมดถังแต่ให้ค่อยๆ เท พร้อมกับผสมให้เข้ากันไปด้วยเพื่อตรวจสอบว่าแกลบอุ้มน้ำจนเปียกให้ทั่วถึงแล้วหรือไม่

– หลังจากนั้นน้ำวัสดุอะไรก็ได้ที่สามารถคลุม เช่น ถุง ปุ๋ ย พลาสติกดำ เพื่อไม่ให้แสงแดดเข้าถึง หมักทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ ก็จะสามารถนำมาใช้ผสมกับดินใช้ประโยชน์สำหรับปลูก พื ช ผักที่เราต้องการได้เลย