เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีเป็นอย่างมาก ที่วันนี้เรานั้นอยากเอามาเสนอใก้กีบพี่ๆน้องได้รู้กันค่ะ สำหรับการเพาะเห็ดบนท่อนไม้โดยที่วิธีนี้ไม่ต้องมีโรงเรือนหรือการดูแลอะไรมากมาย โดยวิธีการทำก็ง่ายมากๆค่ะ โดยวิธีการเปลี่ยนท่อนไม้ให้กลายเป็นเห็ดนี้ได้รับการเผยแพร่จากคุณ Cha Tisol ปราชญ์ผู้ชำนาญเรื่องเห็ด ค่ะ

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. เชื้อเห็ดที่ต้องการเพาะ

2. ท่อนไม้

3. ฝาขวดน้ำอัดลม (ฝาจีบ)

4. สว่านหรือตะปูสำหรับเจาะรู

ขั้นตอนการทำ

1. ขั้นตอนแรกให้เจาะรูที่ท่อนไม้ด้วยสว่านใหรือตะปูโดยให้มีความลึกประมาณ 2 นิ้ว โดยมีระยะห่างกันประมาณ 10-20 เซนติเมตร

2. ขั้นต่อมาให้นำหลอดหรือช้อนเล็กๆหยอดหัวเชื้อเห็ดลงไปในช่องที่เจาะ ช่องละประมาณ 3-4 เม็ด

3. นำฝาจีบมาปิดรูที่ใส่เชื้อเห็ดไว้ ใช้ค้อนมาตอกเบาๆที่ฝาเพื่อให้ฝาฝังติดกับท่อนไม้แต้อย่าตอกให้แน่นมากนะคะ ให้สามารถแงะฝาออกได้

4. จากนั้นให้วางท่อนไม้ไว้ในที่ร่มห่างไกลแสงแดดเป็นเวลาประมาณ 1-2 เดือน เพื่อให้เชื้อเห็ดเดินจนทั่วท่อนไม้จนกลายเป็นสีขาว

5. และเมื่อครบกำหนดเวลา ให้ทำการเปิดดอก นั่นคือการแคะฝาจีบให้เปฺิดออกนั่นเอง

6. ขั้นต่อมาให้นำท่อนไม้มาวางไว้ในที่ระบายอากาศได้ดีเช่นในบริเวณชายคาบ้าน แล้วทำการรดน้ำวันละ1-2 ครั้ง ทุกวัน

7. เมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ 7 วัน เห็ดก็เริ่มจะค่อยๆออกดอกมาให้เก็บ เมื่อเก็บเห็ดเรียบร้อย ให้พักท่อนไว้ประมาณ 2 วันจากนั้นให้เริ่มทำการรดน้ำใหม่ เห็ดก็จะเกิดขึ้นใหม่ต่อไปโดยไม่ต้องเติมเชื้อเห็ดเพิ่ม ถ้ายิ่งท่อนไม้มีขนาดใหญ่มากการเพาะเห็ดติดต่อกันก็จะได้นานขึ้น บางขอนสามารถเพาะติดต่อกันได้นานถึง 3-5 ปีเลยทีเดียว

ขอบคุณที่มา Cha Tisol ปราชญ์ผู้ชำนาญเรื่องเห็ด Postnoname