การตอนกิ่งคืออะไร กาารตอนกิ่ง เป็นวิธีการขยาย พั น ธุ์ พืชอีกวิธีหนึ่ง ที่จะทำให้กิ่งเกิดรากขณะติดอยู่กับต้นแม่ และเมื่อนำไปปลูกจะทำให้ต้นพืชใหม่ที่มีลักษณะทางสาย พั น ธุ์ เหมือนต้นแม่ทุกประการ ข้อเสียคือ ระบบรากของพืชไม่ค่อยแข็งแรง เนื่องจากไม่มีระบบรากแก้ว

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. น้ำ ย า เร่งราก

2. เชือกรัด หรือเคเบิ้ลไทร์

3. กิ่งพืชที่ต้องการจะตอนกิ่ง

4. ถุงร้อน

5. คัตเตอร์ หรือมีด

ขั้นตอนในการทำ

1. ให้เลือกกิ่งต้นแม่ที่ต้องการจะทำการตอนกิ่งมาเตรียมไว้ จากนั้นก็ให้ใช้คัตเตอร์ตัดกิ่งออก เป็นทรงปากฉลาม ตามรูปภาพ

2. ใช้น้ำ ย า เร่งรากมาทาไว้ ตรงบริเวณรอยตัดที่เป็นทรงปากฉลาม แล้วทิ้งไว้ 15 นาที

3. นำถุงร้อนใส่น้ำจนเกือบเต็ม จากนั้นก็นำไปสวมครอบตรงบริเวณรอยกิ่งที่ตัดไว้ ตามรูปภาพ

4. จากนั้นก็ใช้เคเบิ้ลไทร์ หรือเชือกมารัดปากถุงไว้ให้ติดกับกิ่ง รัดให้แน่นๆ แล้วทิ้งไว้ 1 เดือน โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำหรือเติมน้ำใดๆทั้งสิ้น

5. เมื่อครบกำหนดเวลา 1 เดือน จะสังเกตเห็นว่ามีรากงอกออกมาตรงบริเวณกิ่ง ที่เราได้ทำรอยตัดไว้ แล้วเราก็สามารถนำกิ่งไปลงปลูกต่อได้เลย

ขอบคุณที่มา : Vườn & Nhà