เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่วันนี้เราเอามาฝากค่ะ สำหรับการปลูกมะเขือยาว วันนี้จึงขอนำเสนอวิธีการปลูกมะเขือยาวรับประทานเองในกระถาง ให้ได้ผลและลูกใหญ่

วิธีการปลูก

1.ขั้นตอนแรกให้เพาะกล้ามะเขือยาวโดยใช้ภาชนะเป็นกะละมังเก่าหรือทำการเพาะลงดินก็ได้

2.จากนั้นเตรียมดินสำหรับปลูก โดยผสมดินปลูก ปุ๋ยคอกอาจจะเป็นปุ๋ยคอกจากมูลวัวหรือมูลไก่ก็ได้ค่ะ และใบก้ามปู

3.หลังจากเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วให้นำดินที่ผสมเรียบร้อยใส่กระถาง จากนั้นนำต้นกล้ามะเขือยาวที่มีใบจริง 2-3 ใบ โดยมีอายุอยู่ที่ 25-30 วัน นำลงปลูก

4.เริ่มต้นเริ่มสูงให้บำรุงใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 ประมาณ 1 หยิบมือ แต่ถ้าไม่มีปุ๋ยใส่ก็ไม่เป็นไรค่ะ

5.การดูแลรักษาให้หมั่นเพิ่มความชื้นต้นสมะเขือยาวอยู่ตลอดเวลาโดยให้น้ำอย่างสม่ำเสมอทุกวันและหมั่นกำ จั ด วั ช พื ช และ ศั ต รู พื ช อยู่เสมอ

6.เมื่อปลูกได้เป็นระยะเวลา 60 วัน มะเขือยาวจะออกผลผลิตออกมาให้เก็บได้แล้วค่ะ

ที่มา เทคโนโลยีชาวบ้าน