“สวนผักคนเมือง บ้านรักษ์ดิน” ทางรอดสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วางแผนการบริโภคสั่งของตรงจากเกษตรกร

“วิสาหกิจเพื่อสังคม บ้านรักษ์ดิน” แนะช่วงวิกฤตไวรัส โควิด-19 ควรเพิ่ม “พื้นที่เชื่อมโยงและกระจายอาหารของเมือง” ลดการแพร่กระจายเชื้อ เพราะสั่งอาหารจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค ขณะเดียวกัน มีนาคม 64 นี้ เตรียมเปิดโครงการ “สวนผักคนเมือง บ้านรักษ์ดิน” เพื่อสร้างแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์วิถีไทย มาตรฐาน Earth Safe สำหรับเป็นตัวอย่างให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

            นาย สิริกร ลิ้มสุวรรณ ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย Earth Safe วิสาหกิจเพื่อสังคม บ้านรักษ์ดิน กล่าวว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้เห็นแล้วว่า “ความมั่นคงทางอาหาร” เป็นเรื่องสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด แต่จะทำอย่างไรให้เกิดการ “ตื่นรู้” ในเรื่องของการกินอย่างรู้ที่มา กินอย่างรับผิดชอบ เราจึงคิดโมเดลหนึ่งขึ้นมาท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ โดยนำศาสตร์พระราชา ทฤษฎีบันใด 9 ขั้นสู่ความพอเพียง มาเป็นแก่นแกน โดยใช้ความหลากหลายของชุมชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งก็ได้ชื่อโครงการว่า “สวนผักคนเมือง บ้านรักษ์ดิน”

คุณ สิริกร กล่าวด้วยว่า “สวนผักคนเมือง บ้านรักษ์ดิน” จึงได้กำหนดให้เดือน มีนาคม 2564 นี้ พนักงานบริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม บ้านรักษ์ดิน จะร่วมกันลงแปลงปลูกผัก โดยใช้พื้นที่ประมาณ 2 ไร่เป็นแปลงปลูกผัก และเลี้ยงไก่ไข่ขบถ ใช้เวลาตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม ปลูกผัก เมื่อได้ผลผลิตออกมา ก็จะนำมาส่งมอบให้กับผู้บริโภคที่สนใจ และจะเน้นการปลูกผักอายุสั้น ได้ผลผลิตเร็ว เพื่อส่งอาหารสดได้เร็ว

สำหรับโครงการ “สวนผักคนเมือง บ้านรักษ์ดิน” จะเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์เรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย Earth Safe วิสาหกิจเพื่อสังคม บ้านรักษ์ดิน และเป็นสถานที่เผยแพร่มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย Earth Safe Standard ของมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ ทางโครงการจึงขอเชิญชวนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือเพื่อนเกษตรกร รวมถึงผู้บริโภคทุกท่าน ได้ลองปลูกผักง่ายๆที่บ้าน หรือ พื้นที่ของตัวเอง