คุณสุรชัย ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านเกาะเนียง จ.สตูล ได้ทดลองทำการเกษตรแนวใหม่ กับการเพราะมะนาวด้วยใบหรือก้านใบเล็กๆ ซึ่งทำให้ได้ต้นพั น ธุ์มะนาวในปริมาณมากและเกิดการกลายพั น ธุ์น้อยลง

ขั้นตอนการชำ

1.เริ่มต้นจากเตรียมใบที่จะเอามาเพาะ เลือกที่ไม่อ่อนไม่แก่เกินไป สังเกตได้จากใบที่ห่างจากยอดลงมาประมาณ 3-4ใบ

2.จากนั้นให้ตัดใบเหลือติดก้านเล็กน้อย

3.ตัดใบให้เหลือครึ่งใบเพื่อลดการคลายน้ำ

4.เปิดแ ผ ลตามย า วของก้านประมาณ 2-3 แผล โดยก รี ดลึกถึงแก่น เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการออกราก ทำให้ต้นมะนาวแข็งแรง มีรากเยอะ

5.จากนั้นเอาไปจุ่มในน้ำย าเร่งราก แล้วนำไปผึ่งลมให้แห้ง (ย้ำว่าควรแห้งสนิทเพราะหากนำไปปลูกเลยจะทำให้เสียได้)

6.หลังจากก้านที่เตรียมไว้แห้งดีแล้ว ก็นำมาเ สี ย บในกาบมะพร้าว

การเตรียมกาบมะพร้าว

1.ทุ บให้เปลือกด้านนอกแตก จากนั้นนำไปแช่น้ำให้อ่อนเพื่อให้ย างรัดได้ง่าย

2.ใช้ย างรัดแล้วใช้ตะปูเจาะรูสำหรับเ สี ย บกิ่งมะนาว

3.เมื่อเสร็จแล้วก็นำมาใส่ไว้ที่ห้องพ่นหมอก เพื่อให้ต้นมะนาวได้รับความชุ่มชื้น ช่วยให้รากนั้นแตกเร็วและที่สำคัญคือ โอกาสรอดของมะนาวสูงมาก

สาเหตุที่ใช้ใบเนื่องจาก เวลาที่เราไปเจอต้นมะนาวที่เป็นสายพั น ธุ์ดีๆ แล้วมันมีต้นเดียว แต่เราต้องการขย า ยพั น ธุ์ในปริมาณมาก ถ้าเราใช้กิ่งตอน มันก็ใช้ได้แค่ 10 – 20 กิ่ง แต่ถ้าเราใช้ใบ จะเอาสักพั น ธุ์ต้นก็ยังได้ คุณสุรชัยกล่าว