วันนี้เรามีสิ่งดีๆ เอามาฝากอีกแล้วค่ะ สำหรับวิธีเพาะเห็ดฟางในตะกร้าเอาไว้ทานเองลงทุน 50 บาทเก็บเพลินเลย จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยดีกว่า

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้

– ฟางข้าว หรือ ผักต บชวาแห้ง

วัสดุเพาะเห็ดชนิดอื่นๆ ที่ผ่านการเพาะมาแล้ว (วัสดุเหลือทิ้ง)

– หั ว เ ชื้ อเห็ดฟาง 1 ก้อน

– ตะกร้าพลาสติก

ขั้นตอนการทำ

– ขั้นแรก นำฟางไปแช่น้ำ 1 คืน แล้วผึ่งให้หมาดๆ ชื้นๆ อีกครึ่งวัน (ให้เหลือความชื้นราว 10 เปอร์เซ็นต์ ลองบีบดูแล้วไม่มีน้ำหยด) ถ้าใช้ผั กตบชวา ก็ต้องเป็นผักต บชวาตากแห้ง นำมารดน้ำ

– จากนั้น นำฟางเรียงก้นตะกร้า (ปูพื้น) โรยด้วยวัสดุเพาะเห็ดชนิดอื่นๆ ที่ผ่านการเพาะมาแล้วและตามด้วยหั ว เ ชื้ อเห็ดฟาง (วัสดุเพาะเห็ดชนิดอื่นๆ ที่ผ่านการเพาะมาแล้วและหั วเ ชื้ อ โรยขอบตะกร้า เพื่อให้ด อ กเห็ดออกตามขอบตะกร้า เป็นชั้นๆ ขึ้นมา)

– ทำซ้ำกัน จนครบ 4 ชั้น เต็มตะร้า โดยชั้นสุดท้าย โรยเต็มพื้นที่ (เพื่อให้ด อ กเห็ดออกด้านบนจนเต็ม)

– ขั้นสุดท้าย ครอบด้วยถุงพลาสติก (เห็ดต้องการความร้อน ชื้น)

– หลังจากผ่านไป 4-5 วัน ให้สังเกต ถ้ามีละอองน้ำเป็นฝ้า เกาะที่ถุง ก็ใช้ได้ แต่ถ้าไม่มีต้องเปิดถุงรดน้ำ

– ครบ 9-12 วัน เห็ดเริ่มออก (ช่วงวันที่ 4 ถึงวันที่ 9 อย่าเปิดถุง มิเช่นนั้น ด อ กจะชะงักการเติบโต)

– หลังจากเห็ดออกแล้ว เก็บได้อีก 5 วัน จะได้เห็ดราว 2 กก.

– หากเก็บเห็ดหมดแล้ว วัสดุเพาะเห็ดทั้งหมดมาใช้งานได้ต่ออีก