ถ้าพูดถึงกะเพราให้มีต้นสูงใหญ่ใบเยอะนั้น ทำได้โดยการ การเด็ดยอดใบออกทุกวัน เพื่อแกล้งต้นกะเพราไม่ให้ออกดอก เพราะว่าที่กะเพราออกดอกนั้นจะทำให้มีอ า ยุ สั้ น ลง เมื่อเด็ดใบแล้วให้บำรุงดูแลให้ดี เช่น การรดน้ำ การพรวนดิน ให้ปุ๋ยอินทรีย์อยู่เสมอ ซึ่งจะสามารถทำให้กะเพราะต้นเตี้ยโตเป็นต้นสูงใหญ่และให้ใบเยอะดกมากๆค่ะ

วิธีการปลูกกะเพราด้วยเมล็ด

1. เริ่มจากให้เตรียมดินทีมีความละเอียดและร่วนซุย ใส่ลงในกระถาง

2. ทำการหว่านเมล็ดกะเพราลงให้ทั่วแปลงหรือกระถางที่ต้องการปลูก แล้วใช้ฟางข้าวกลบทับอีกชั้นบางๆ

3. จากนั้นให้รดน้ำตามทันที ให้ใช้บัวรดน้ำ รดเบาๆระวังไม่ให้เมล็ดกระเด็นออกมา

4. ปลูกไว้แล้วรอให้ครบ 7 วัน เมล็ดที่หว่านนั้นจะเริ่มงอกเป็นต้นกล้ากะเพรา

5. ขั้นต่อมาเมื่อต้นกล้าอายุครบ 1 เดือน ก็ค่อยๆถอนต้นที่ไม่แข็งแรงออก เพื่อจัดระยะความห่างของต้น ให้แต่ละต้นมีระยะห่างกันประมาณ 20-30 เซนติเมตร

6. จากนั้นรอให้ต้นกล้าเจริญเติบโตเต็มที่ แล้วค่อยเก็บใบมารับประทานได้เลย

ใครอยากปลูกกะเพราไว้เป็นผักสวนครัวลองวิธีนี้ดูเลยนะคะ ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ

ขอบคุณที่มา Postnoname