วิธีกระตุ้นให้พืชแตกยอด คือ การนำสารฮอร์โมนชนิดหนึ่งของพืช ที่มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการยืดตัวของเซลล์ และกระตุ้นการแบ่งเซลล์ของพืช ฮอร์โมนชนิดนั้นคือ จิบเบอเรลลิน (Gibberellins)

จิบเบอเรลลิน (Gibberellins) 

เป็นฮอร์โมนที่ถูกค้นพบในเชื้อรา และต้นพืช  ซึ่งสารฮอร์โมนพืชจิบเบอเรลลิน ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้น คือ

 1. กระตุ้นการงอกของเมล็ดและตาของพืช
 2. กระตุ้นการเพิ่มการติดผล
 3. กระตุ้นการเปลี่ยนเพศของดอก
 4. เร่งการเกิดดอกในพืช

การทำฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. ปลีกล้วยที่พึ่งแทงปลี (ยังไม่ติดผล/พึ่งแทงออกมาใหม่ๆ) จำนวน 1 หัว
 2. แอลกอฮอล์ จำนวน 500 cc. (น้ำยาล้างแผล)
 3. น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม หรือ กากน้ำตาล
 4. ถังหมักพร้อมฝาปิด จำนวน 1 ใบ

วิธีการทำฮอร์โมนจิบเบเรลลิน

 1. นำปลีกล้วยมาสับให้ละเอียด คลุกเคล้าให้เข้ากับแอลกอฮอล์ และน้ำตาลทรายแดง หมักทิ้งไว้ 1-3 สัปดาห์
 2. หลังจากการหมักไว้ 1-2 สัปดาห์ ก็คั้นเอากากออก เหลือไว้เพียงน้ำหมัก
 3. น้ำหมักที่ได้ ก็คือ น้ำหมักฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน สามารถนำไปฉีดกระตุ้นพืชที่เราต้องการให้แตกยอดได้เลย

การเก็บรักษาฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน 

ฮอร์โมนจิบเบอเรลลินที่ได้จากการหมักนั้น เราสามารถเก็บไว้ในถังหมักที่มีฝาปิดสนิท ได้เป็นเดือน แต่ถ้าจะให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีควรทำ 1 ครั้ง และใช้ให้หมดในครั้งเดียวเลย

การนำไปใช้

 • นำไปฉีดพ้นใน ถั่ว ผักบุ้ง ผักหวาน แตงกวา ชะอม และองุ่น เพื่อยืดช่อ ยืดดอก ยืดก้าน ในอัตรา 10-20 cc. ต่อน้ำ   20 ลิตร ผสมน้ำมะพร้าวอ่อน 1 ลูก รับรองว่าได้ผลดีได้ไม่แพ้สารเคมีสังเคราะห์
 • ในน้ำมะพร้าวอ่อนมีไซโตไคนิน พบครั้งแรกในน้ำมะพร้าว โดยสารนี้มีความสามารถกระตุ้นการแบ่งเซลล์ และสามารถใช้ชะลอหรือยืด อายุของส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ดอก และผล ให้สดอยู่ได้นาน ตลอดจนมีการนำมาใช้ในสูตรอาหาร เพื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างแพร่หลาย

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณ :  kasethotnews / thaikasetsart