อีเอ็ม(EM) คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดี มีประโยชน์มากมายทั้ง ต่อคน พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เกษตรกรมักนิยมนำมาใช้ในการเตรียมแปลงปลูก บำรุงพืช และต่างๆอีกมากมายวันนี้จึงขอเสนอการทำน้ำอีเอ็มให้ทุกท่านที่สนใจลองทำกันดู โดยสูตรนี้ได้รับการเผยแพร่จาก organicfarmthailand ค่ะ

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. หัวเชื้ออีเอ็ม 1 ลิตร

2. กากน้ำตาล 1 ลิตร

3. น้ำสะอาด 20 ลิตร (แนะนำให้ใช้น้ำฝน)

4. ถังสำหรับหมัก

วิธีการทำ

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการเทน้ำสะอาดลงในถังที่เตรียมไว้

2. จากนั้นแยกผสมกากน้ำตาลและเชื้ออีเอ็มในถังเล็กจนละลายเข้ากันดี

3. ขั้นต่อมาให้นำอีเอ็มและกากน้ำตาลที่ผสมไว้เทผสมลงกับน้ำในถัง แล้วคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากัน

4. สุดท้ายให้ปิดฝาหมักทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน ก็ให้เปิดฝาเพื่อคนส่วนผสมและระบายอากาศ แล้วปิดฝาทิ้งไว้ดังเดิม

5. และเมื่อครบเวลา 2 สัปดาห์ จะพบว่ามีฝ้าขาวๆขึ้นแปลว่าใช้ได้แล้วให้คนส่วนผสมอีกครั้งแล้วนำไปใช้ได้เลยค่ะ

อัตราส่วนและวิธีนำไปใช้

อีเอ็ม 1 ช้อนโต๊ะ ต่อ น้ำ 10 ลิตร ใช้พ่น ฉีด ราด รด พืชได้ทุกทุกชนิด จะช่วยรักษาความชื้นในดินทำให้ดินร่วนซุยและเพิ่มจุ ลิ น ท รี ย์ที่เป็นประโยชน์เป็นวิธีการทำอีเอ็มแบบง่ายๆและได้ผลดี ท่านใดอยากหาสูตรบำรุงพืชดีๆก็ลองทำใช้กันดูนะคะ

ขอบคุณที่มา postnoname