มะละกอฮอลแลนด์ เป็นมะระกอที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นที่นิยมปลูกกันทั่วไปในประเทศ เพราะเป็นพืชที่ปลูกง่าย มะระกอฮอลแลนด์ เป็นมะละกอที่มีรสชาติหวาน เนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ เนื้อมีสีเหลืองอมส้ม และมีกลิ่นที่หอม อีกทั้งยังมีสรรพคุณทางยาอีกมากมาย จึงทำให้มะละกอฮอลแลนด์เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก

การเพาะมะละกอด้วยเมล็ด

1. นำเมล็ดมะละกอแช่น้ำ 3 คืน โดยเปลี่ยนน้ำที่แช่บ่อยๆ อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง

2. นำเมล็ดมะละกอมาเพาะในถุงดินที่เตรียมไว้โดยให้ใส่ 3-4 เมล็ด/ถุง

3. รดน้ำให้ชุ่ม ประมาณ 9-10 วัน เมล็ดก็จะงอก

4. ทำการรดน้ำพอชุ่มวันละ 1 ครั้ง

ขั้นตอนการเตรียมดินและปลูกมะละกอ

1. ทำการเตรียมพื้นที่ โดยการไถ ทำการตากดินไว้ประมาณ 5 วัน ถึง 1 สัปดาห์

2. ขุดหลุมลึกประมาณ 30 – 50  ซม. โดยความกว้าง ลึก ยาว เท่าๆกัน เช่น 50x50x50 ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 2×2 เมตร หรือ 2.5X 2.5 เมตร 1 ไร่ จะปลูกได้ ราวๆ 400 สำหรับ 2×2 เมตร และประมาณ  256 ต้น สำหรับ 2.5×2.5 เมตร และรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์

3. นำต้นมะละกอปลูกในหลุม กลบดินให้แน่น

การดูแลรักษามะละกอ

1. รดน้ำพอชุ่ม

2. ใส่ปุ๋ยสูตรผสม 12-15-20 โดยระยะการให้ปุ๋ยคือ 1 เดือน/ครั้ง

3.หลังจากต้นมะละกออายุได้ 7-8 เดือน ก็จะสามารถเก็บผลขายได้  ไปจน 2 ปีครึ่ง ถึง 3 ปีขึ้นอยู่กับการรักษาดูแล ต้นมะละกอจึงจะหมดอายุ ไม่สามารถให้ผลผลิตได้ ต้องตัดทิ้ง ปลูกใหม่

วิธีการเก็บเกี่ยวมะละกอฮอลแลนด์ 

           ให้เลือกเก็บเฉพาะผลที่สุก 5-10 เปอร์เซ็นต์ คือ ผิวมีแต้มสีเหลืองเล็กน้อย อายุต้นระมาณ 7-8 เดือนก็สามารถเก็บผลมะละกอจำหน่ายได้ โดยสังเกตดูที่ผลหากมีแต้มปรากฏอยู่บนผล 2-3 แต้มก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้  การเก็บมะละกอจากต้นควรใช้มีดหรือกรรไกรตัดให้ติดต้น ไม่ควรใช้มือบิด วางมะละกอโดยมีวัสดุรองรับเช่นกระดาษหลายๆชั้นหรือกล่องที่ออกแบบมาแล้ว ระวังอย่าให้ยางติดลูกมะละกอ การเคลื่อนย้ายต้องระวังผลเพราะเกิดรอยและช้ำง่าย

 

 

 

 

แหล่งที่มา

ขอขอบคุณ : พลังเกษตร  / bangkoktoday / เทคโนโลยีชาวบ้าน