จุลินทรีย์คือ : สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นจนกว่ามันจะเกาะกลุ่มกัน จุลินทรีย์มีอยู่ในธรรมชาติ ทั้งในน้ำ ในอากาศและในดิน

สารเคมีคือ : สารอนินทรีย์ หรือสารอินทรีย์ที่มีสามารถระบุโมเลกุลของสารได้ อาจปรากฏอยู่ในธรรมชาติ หรือถูกสังเคราะห์ขึ้นจากปฏิกิริยาต่าง ๆ

*ยาฆ่าหญ้าหรือยาฆ่าแมลงจะเป็นสารที่มีฤทธิ์ทำลาย ถ้าโดนสิ่งมีชีวิตจะทำให้วัชพืชหรือสิ่งมีชีวิตตาย

จุลินทรีย์คือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เมื่อนำไปผสมกับสารเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลงที่มีฤทธิ์ทำลาย จุลินทรีย์ดีเหล่านั้นก็จะตายเมื่อผสมไปด้วยกัน

แต่ การใช้จุลินทรีย์กับสารเคมีในการทำเกษตร ถ้าเป็นถังฉีดควรผสมคนละถัง หรือซื้อถังใหม่แยกกันใช้ ถ้ามีถังเดียว ก็ควรล้างให้สะอาดก่อนนำไปใช้ การฉีดพ่นควรห่างกันอย่างน้อย 5-7 วันเพื่อจะทำให้จุลินทรีย์ที่ฉีดไปมีประสิทธิภาพสูงสุด

แหล่งที่มา

ขอขอบคุณ : organicfarmthailand