สำหรับบ้านไหนที่ปลูกผัก หรือต้นไม้ในกระถางไว้เต็มบ้าน แล้วมีปัญหาเวลาที่ต้องออกต่างจังหวัดในวันหยุดยาว หรือไม่อยู่บ้านบ่อยๆ ไม่มีคนคอยรดน้ำต้นไม้ให้ กลายเป็นไม่ค่อยกล้าที่จะออกไปค้างคืนข้างนอก และวันนี้เราจะมาบอกวิธีแก้ปัญหา ด้วยการทำขวดหยดน้ำรดต้นไม้แบบประหยัด ที่ทำจากขวดพลาสติกเหลือใช้ ทั้งประหยัดและรดน้ำต้นไม้ให้เราได้ เมื่อไม่อยู่บ้านหลายวัน

วัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. ขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้ (ที่มีฝา)

2. ไฟแช็ก เทียนไข

3. ไม้จิ้มฟัน

4. คีมหนีบ

5. กรรไกร

ขั้นตอนในการทำที่หยดน้ำอัตโนมัติ

1. ให้นำมาฝาขวด มาทำการลนไฟ จะใช้เป็นไฟแช็ก หรือตั้งเทียนไขแล้วลนก็ได้ แล้วใช้คีบคีมฝา

2. ลนให้ฝาเริ่มอ่อนๆ แล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มตรงกลางฝา ค่อยๆกดแล้วหมุนช้าๆ ลากลงมาให้ได้เป็นกรวย (อย่าให้ยาวและบางเกินไป เพราะจะหักง่าย)

3. เมื่อได้ทรงเป็นกรวยยาว ก็ค้างไว้จนเย็น แล้วจะแข็งตัวเอง

4. ตัดปลายเล็กๆ เพื่อให้มีรูระบายให้น้ำสามารถหยดได้ (ถ้าไหลเร็ว หรือมากเกินไปก็ให้นำสำลีมาอุดไว้ที่ฝา เพื่อให้น้ำหยดช้าลง)

5. ตัดก้นขวดออกให้สามารถเติมน้ำใส่ได้ง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องดึงขวดออกมาเติม

6. ทดสอบการไหลของน้ำให้อยู่ในระดับที่พอใจ ถ้าบีบก็จะไหลดี แต่ถ้าปล่อยไว้เฉยๆจะค่อยๆหยด

7. จากนั้นก็นำไปปักใส่ในกระถาง หรือจะมัดกับต้นให้ลอยจากดินก็ได้

หลังจากที่ได้ทำการประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อย ก็นำไปทดลองปักไว้ที่กระถางต้นไม้ 1 คืน เพื่อดูระดับของน้ำที่หยดออกมา ผลที่ได้ลดลงไปเท่าขีดสีชมพูตามรูปนี้ แสดงว่าน้ำ 1 ขวดใหญ่ (15. ลิตร) ก็จะช่วยให้รดน้ำอัตโนมัติอยู่ได้ 3-4 วัน