ปัจจุบันการเพาะปลูกมันสำปะหลังในไทยนั้นมีความนิยมอย่างมาก เพราะเป็นพืชที่ปลูกง่ายและให้ผลผลิตที่ดี ทำให้เกษตรกรไทยให้ความสนใจในการปลูก เช่น เกษตรกรจังหวัด นครราชสีมา ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีพื้นที่เพาะปลูกภายในจังหวัดถึง 1,514,592 ไร่ เป็นต้น แต่มันสำปะหลังก็เป็นพืชที่แมลงต่างๆชื่นชอบเช่นเดียวกัน เพราะมันสำปะหลังเป็นพืชที่มีการสะสมน้ำและแป้งไว้มาก วันนี้เราจึงมีวิธีป้องกันแมลงศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่จะมีการระบาดในช่วงหน้าแล้ง นั่นคือ ไรแดง

ไรแดง มี 2 ชนิด คือ ไรแดงหม่อน และไรแดงมันสำปะหลัง ซึ่งลักษณะ ตัวอ่อนจะมี 6 ขา ตัวกลมใส ตัวเต็มวัยจะมีสีแดงเข้ม มี 8 ขา กว้าง 0.4 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ส่วนขาไม่มีสี มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ

อ้างอิงรูปภาพ : กรมวิชาการเกษตร

ลักษณะการทำลาย

ไรแดงมันสำปะหลังดูดกินน้ำเลี้ยงบนหลังใบของส่วนยอดและขยายปริมาณลงสู่ใบส่วนล่าง ทำให้ตาลีบ ใบเหลืองขีด ม้วนงอ และร่วง

ช่วงเวลาระบาด

ระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแห้ง แล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน โดยจะแพร่กระจายไปตามลม

การป้องกันกำจัด

  • หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลัง ในช่วงที่ต้นอ่อนจะกระทบแล้งนานการตกของฝนสามารถลดการระบาดได้
  • ใช้พันธุ์ที่ทางราชการแนะนำ เช่น พันธุ์ระยอง 9
  • หมั่นตรวจแปลงหากพบระบาดรุนแรงในระยะเป็นต้นอ่อน ให้พ่นสารป้องกันกำจัด โดยฉีดพ่นทุกๆ 3-4 วัน ในบริเวณที่เกิดอาการและไม่ควรฉีดพ้นในช่วงที่แสงแดดจัด

 

 

 

แหล่งที่มา

ขอขอบคุณ :  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร / กรมวิชาการเกษตร /thairath