ถ้าพูดถึงถึงหอยเชอรี่ แรกเริ่มเดิมทีคนไทยนำเข้าหอยเชอรี่ เพื่อการเพาะเลี้ยงสำหรับประดับตกแต่งตู้ปลาให้สวยงาม และการนำเนื้อหอยมาทำเป็นอาหารของมนุษย์ แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร จึงทำให้ผู้เลี้ยงบางรายทิ้งหอยเชอรี่ที่เลี้ยงไว้ ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทำให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นอย่างมาก และหอยเชอรี่ จัดเป็นหอยน้ำจืดที่เป็นศัตรูสำคัญของต้นข้าว ในแต่ละปีหอยเชอรี่จะทำลายกอข้าวของเกษตรกรในหลายพื้นที่เสียหายเป็นอย่างมาก หอยเชอรี่ตัวหนึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนระบบสืบพันธุ์เป็นเพศตรงข้ามเพื่อให้สามารถผสมและขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติ สามารถวางไข่ได้ปริมาณมาก คือ 100 – 3,000…