เทรนด์ เกษตร

Category: นวัตกรรมการเกษตร

นวัตกรรมการเกษตร


ข่าวสารเกษตร

วิธีการเพิ่มรายได้จากการปลูกพืชแซม 

วิธีการเพิ่มรายได้จากการปลูกพืชแซม การปลูกพืชแซมหรือการปลูกพืชสองชนิดหรือมากกว่าในพื้นที่เดียวมีความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มผลผลิตและประหยัดพื้นที่ แต่ยังเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มรายได้สำหรับเกษตรกรที่มีสวนหรือสวนผลไม้ขนาดเล็ก. การปลูกพืชแซมต้องการความรอบคอบและการวางแผนที่ดี เพื่อให้การผสมผสานระหว่างพืชในพื้นที่เดียวเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้เราจะสำรวจวิธีการเพิ่มรายได้จากการปลูกพืชแซมและเทคนิคที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเพาะปลูกแบบนี้. 1. วางแผนการปลูก การวางแผนเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการปลูกพืชแซม. คุณต้องตัดสินใจว่าจะปลูกพืชใดรวมถึงการจัดวางและระยะห่างระหว่างพืชแต่ละชนิด. ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพดิน, อากาศ, แสงแดด, และความชื้นเพื่อให้พืชทั้งสองสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม. 2. เลือกพืชที่เข้ากันได้ เลือกพืชที่มีความเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมและอุปสรรคที่มีอยู่ในพื้นที่ของคุณ….

ข่าวสารเกษตร

วิธีการปลูกพืชอินทรีย์ ข้อดีและเทคนิคที่ช่วยเพิ่มรายได้ 

วิธีการปลูกพืชอินทรีย์ ข้อดีและเทคนิคที่ช่วยเพิ่มรายได้ การปลูกพืชอินทรีย์เป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มรายได้ของคุณในระยะยาว นอกจากนี้ มีข้อดีอื่น ๆ ที่คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการปลูกพืชโดยใช้วิธีนี้ นี่คือข้อดีและเทคนิคที่ช่วยเพิ่มรายได้จากการปลูกพืชอินทรีย์ ข้อดีของการปลูกพืชอินทรีย์: สุขภาพดีขึ้น: พืชอินทรีย์มักไม่มีสารเคมีพิษที่ใช้ในการเจริญเติบโต ดังนั้น ผลผลิตจากการปลูกพืชอินทรีย์มักมีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค สิ่งแวดล้อม: การปลูกพืชอินทรีย์ช่วยลดการใช้สารเคมีพิษและส่งผลให้น้ำท่วมและการสิ้นสุดการใช้พลาสติก ตลาดที่เพิ่มขึ้น: ความต้องการสำหรับผลผลิตอินทรีย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจช่วยเพิ่มรายได้ เทคนิคที่ช่วยเพิ่มรายได้: 1….

ข่าวสารเกษตร

การใช้เทคนิคการเกษตรที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มรายได้ 

การใช้เทคนิคการเกษตรที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มรายได้ บทนำ เกษตรที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และความยั่งยืนให้กับฟาร์ม การใช้เทคนิคเหล่านี้สามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น พร้อมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม 1. เกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี ปลูกพืชโดยใช้วิธีธรรมชาติ ผลผลิตอินทรีย์มีราคาสูง ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 2. การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ ลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมี ปรับปรุงสภาพดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ 3. การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ระบบน้ำหยด หรือระบบน้ำฝอย…

ข่าวสารเกษตร

การใช้พื้นที่เกษตรในการปลูกพืชหลากหลายเพื่อลดความเสี่ยง 

การใช้พื้นที่เกษตรในการปลูกพืชหลากหลายเพื่อลดความเสี่ยง บทนำ การปลูกพืชหลากหลายเป็นแนวทางหนึ่งในการใช้พื้นที่เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1. ความหมายของการปลูกพืชหลากหลาย การปลูกพืชหลากหลายหมายถึงการปลูกพืชหลายๆ ชนิดในพื้นที่เดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากศัตรูพืชและโรคพืช 2. ข้อดีของการปลูกพืชหลากหลาย ลดความเสี่ยง: ป้องกันความเสียหายจากโรคพืชหรือศัตรูพืชที่เกิดขึ้นกับพืชชนิดหนึ่ง ประหยัดต้นทุน: ลดการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ: สนับสนุนสิ่งแวดล้อมและสร้างสภาพที่เหมาะสมกับสัตว์ป่า 3. วิธีการปลูกพืชหลากหลาย การปลูกพืชแบบซ้อนกัน:…

ข่าวสารเกษตร

การพัฒนาและเปิดบ้านเกษตรเพื่อรับนักท่องเที่ยว 

การพัฒนาและเปิดบ้านเกษตรเพื่อรับนักท่องเที่ยว บทนำ การท่องเที่ยวเกษตรเป็นแนวคิดในการผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวและเกษตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ในขณะที่นำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆ แก่นักท่องเที่ยว 1. การวางแผนและศึกษาความต้องการ ก่อนเริ่มต้นในการพัฒนาบ้านเกษตร เราควรศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงการคำนวณงบประมาณและวางแผนการลงทุนในการพัฒนา 2. การพัฒนาสถานที่ การจัดการพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เช่น การมีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจอดรถ หรือการมีที่พักให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อน 3. การเสนอประสบการณ์เกษตร ไม่ว่าจะเป็นการให้นักท่องเที่ยวได้ลองเก็บผลผลิต…

ข่าวสารเกษตร

การใช้ปุ๋ยและวิธีการจัดการที่ยั่งยืนเพื่อลดต้นทุน 

การใช้ปุ๋ยและวิธีการจัดการที่ยั่งยืนเพื่อลดต้นทุน บทนำ การเกษตรในยุคปัจจุบันเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต. แต่การใช้ปุ๋ยอย่างไม่ระมัดระวังหรือเกินขนาดจะนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่สูงและอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม. ในบทความนี้เราจะมาดูวิธีการจัดการปุ๋ยในแบบยั่งยืนเพื่อลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อม. 1. รู้จักปุ๋ยและประโยชน์ของมัน ปุ๋ยเป็นวัสดุที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช โดยมีธาตุหลัก 3 ธาตุคือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), และโปแตสเซียม (K) ซึ่งเป็นธาตุสำคัญที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช. 2. วิธีการเลือกปุ๋ยที่เหมาะสม…

ข่าวสารเกษตร

วิธีการเพิ่มรายได้จากการเกษตรแบบท่องเที่ยว (Agrotourism) 

วิธีการเพิ่มรายได้จากการเกษตรแบบท่องเที่ยว (Agrotourism) บทนำ การเกษตรแบบท่องเที่ยวหรือ Agrotourism ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการเกษตรและการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความสนุกสนานและประสบการณ์ใหม่ๆ แก่นักท่องเที่ยว ในบทความนี้ เราจะมาดูวิธีการเพิ่มรายได้จากการเกษตรแบบท่องเที่ยวแบบต่างๆ 1. การจัดกิจกรรมเพื่อนักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมที่น่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การเรียนรู้วิธีการทำเกษตร การปลูกพืช การรับประโยชน์จากการเกษตร เป็นต้น…

ข่าวสารเกษตร

ทำน้ำหมัก รดกอไผ่ ออกหน่อเร็ว เก็บได้ตลอดปี 

ทำน้ำหมัก รดกอไผ่ ออกหน่อเร็ว เก็บได้ตลอดปี หน่อไม้ พืชสาระพัดประโยชน์ ปลูกง่ายโตไว แต่สำหรับคนที่ต้องการใช้ไผ่ เพื่อนำไปประกอบอาหาร เราก็ต้องการหม่อของไผ่ หรือ ที่เราเรียกว่า หน่อไม้ หากเราตัดมาทานบ่อยๆ หน่อไม้ไผ่ ก็จะเกิดไม่ทัน จำเป็นต้องให้สารอาหารเพื่อบำรุงต้นไผ่ วิธีทำน้ำหมัก เพื่อรดกอไผ่ ส่วนผสม…

ข่าวสารเกษตร

ฮอร์โมนไข่ ทำง่ายๆ เร่งโต เร่งดอก ผักงาม 

ฮอร์โมนไข่ ทำง่ายๆ เร่งโต เร่งดอก ผักงาม ฮอร์โมนไข่ คือการเอาไข่สดๆมาหมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลๅย ทั้งยังเติมน้ำตาลลงไปเพื่อให้เป็นอาหๅรของจุลินทรีย์และป้องกันการเน่าเสีย เมื่อเรานำไปใช้ พืชก็สามารถนำธาตุอาหารที่อยู่ในฮอร์โมนไข่ไปใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตได้เลย อีกทั้งฮอร์โมน ไข่ยังช่วยในการเร่งดอกเร่งผลอีกด้วย สิ่งที่ต้องเตรียม 1. ไข่ไก่ 5-1O ฟอง 2. นมเปรี้ยว ยี่ห้อใดก็ได้…

ข่าวสารเกษตร

การปลูกมะละกอให้ได้ผลผลิตที่ดี 

การปลูกมะละกอให้ได้ผลผลิตที่ดี คุณสามารถปฏิบัติตามเทคนิคต่อไปนี้ 1. เตรียมดิน มะละกอชอบดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี ความเป็นกรด-ด่างของดินควรอยู่ในช่วง 6.0-6.5 2. ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอมโพสต์หรือปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน สำหรับปุ๋ยเคมี ใช้สูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 โดยใส่ปุ๋ยครั้งแรกหลังจากปลูก 2-4 สัปดาห์ 3….