เทรนด์ เกษตร

Author: admin

นวัตกรรมการเกษตร

Farm from a Box นวัตกรรมใหม่แห่งวงการเกษตร 

    ❝ Farm From a Box หรือ ฟาร์มกล่อง ❞  นั้นก็คือการนำตู้คอนเทรนเนอร์มาประยุกต์เข้ากับระบบการควบคุมการปลูกพืชในพื้นที่ใกล้เคียง โดยจะเป็นการควบคุมระบบ การให้น้ำโดยทำการตั้งเวลาการให้น้ำ การวัดความเร็วลม การวัดอุณหภูมิ ความชื้น    โดยใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจวัดค่าต่างๆ ที่เป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตสำหรับพืช        …

นวัตกรรมการเกษตร

สร้างรายได้นับล้านต่อปี ด้วยการปลูกข้าวโพดหวานพิเศษสีแดง “ราชินีทับทิมสยาม” 

     ❝ ราชินีทับทิมสยาม ❞ (Siam Ruby Queen) ข้าวโพดหวานพิเศษสีแดง       เป็นข้าวโพดรสชาติแปลกใหม่ ที่มีสีสันสวยงามรสชาติดีสามารถกินสดได้ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร   ปลูกขายสร้างรายได้งาม     อ้างอิงรูปภาพ ; MOST Science Channel อ้างอิงรูปภาพ ; ไทยรัฐ ดร. ทวีศักดิ์ ภู่หลำ อดีตอาจารย์ภาควิชาพืชไร่…

นวัตกรรมการเกษตร

มาทำความรู้จัก ❝ อควาโปนิกส์ ❞ ให้มากขึ้น 

   ❝ อควาโปนิกส์ (Aquaponics) ❞ ➙  คือ การรวมระบบ ของการเลี้ยงสัตว์น้ำและการปลูกพืชเข้าด้วยกัน เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างสิ้นเปลือง ระบบเกษตรที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน ระหว่างการปลาและปลูกผัก สามารถทำได้ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เป็นการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน         ซึ่งในปัจจุบันทำได้โดยการเลี้ยงปลาแบบน้ำไหลเวียนร่วมกับการปลูกพืชผัก สมุนไพรด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์ ซึ่งเป็นการพัฒนาขั้นสูงของนักวิจัยและผู้ปลูกพืชผัก เพื่อให้เกิดต้นแบบการผลิตอาหารแบบยั่งยืนเพื่อเลี้ยงประชากรโลกในอนาคต ปัจจุบันอควาโปนิกส์…

นวัตกรรมการเกษตร

❝ Plant factory ❞ คืออะไร ? ทำไมเกษตรกรต้องรู้ 

     ❝ Plant factory ❞ หรือ ❝ โรงงาน (ผลิต) พืช ❞      ➙ เป็นระบบการปลูกพืชที่ควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น แสง  อุณหภูมิ ความชื้น คาร์บอนไดออกไซด์ และสารอาหาร  เพื่อให้สามารถผลิตพืชได้ปริมาณมาก ปลูกได้ทุกที่ทุกเวลา…

นวัตกรรมการเกษตร

ทำไมต้อง ‘โดรน (เพื่อการเกษตร) ’? 

❝อากาศยานไร้คนขับ❞  หรือ ❝โดรน❞         นั้นมีอีกชื่อนึงว่า UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วโดรนไม่ได้ใช้ในการ บันเทิงอย่างปัจจุบัน แต่จะใช้ในการทหาร ซึ่งในสมัยก่อนจะใช้โดรนในการสอดแนมพื้นที่แวดล้อมของ ข้าศึก หรือการใช้เพื่อติดอาวุธเข้าไปถล่มศัตรูจากระยะไกล ซึ่งก็มีข้อดีก็คือไม่ต้องใช้คนจริงเข้า ไปในพื้นที่ซึ่งเสี่ยงอันตรายนั่นเอง  …

InfoGraphic

เทคโนโลยี และ การปฏิบัติต่อข้าวในช่วงฤดูการผลิต 

     ในการผลิตข้าว มีการนำเทคโนโลยีเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการผลิต เพื่อการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ยกระดับมาตรฐานการผลิต ทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน มีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ   ★ โดยแบ่งช่วงการปฏิบัติเป็น 4 ช่วง ดังนี้ 1). การปฏิบัติในช่วงการเตรียมการปลูก  ทำการปฏิบัติ 3…

InfoGraphic

ปุ๋ยชีวภาพสำหรับข้าว พีจีพีอาร์-ทู ที่เกษตรกรควรใช้ !!! 

      ปุ๋ยชีวภาพสำหรับข้าว พีจีพีอาร์-ทู                แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และเพิ่มผลผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-ทู ประกอบด้วยแบคทีเรียอะโซสไปริลลัม และ บูเคอเดอร์เรีย ซึ่งทำการช่วยตรึงไนโตรเจนในพืช เพื่อการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช…

InfoGraphic

❝ ฮอร์โมนไข่ มีดีอย่างไร ?? ❞ 

            ไข่ นอกจากจะมีโปรตีนที่เป็นประโยชน์สำหรับคนแล้ว ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะแก่การนำมาใช้กับพืช เพื่อใช้บำรุงและเร่งการเจริญเติบโตให้แก่พืชได้อีกด้วย นั่นก็คือการนำมาทำฮอร์โมนไข่สำหรับพืช            ★   โดยมีอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆ ในการทำฮอร์โมนไข่ มีดังนี้       …

InfoGraphic

Smart Farm กับอนาคตการทำเกษตรไทย 

↗แนวโน้มความต้องการ บริโภคผลผลิตทางการเกษตรในโลกที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่ในการทำการเพาะปลูกยังคงมีอยู่อย่างคงที่ การทำการเกษตรในอนาคตจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อประชากร          โดยปัจจุบันการทำการเกษตรทั่วโลกยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ด้วยเหตุนี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คำว่า เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)  มีให้เราได้เห็น ให้ได้ยินกันหนาหูมากขึ้นตามยุคสมัย เพราะตั้งแต่เราก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 การนำนวัตกรรมใหม่…

InfoGraphic

❝ ปุ๋ยสั่งตัด… นวัตกรรมการใช้ปุ๋ย ❞ 

   การใช้ปุ๋ย ที่ตรงกับความต้องการของพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่เพาะปลูกเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในการทำเกษตรเพื่อให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยชุดดินในประเทศไทยมีมากกว่า 200 ชุดดิน แต่ละชุดดินมีคุณสมบัติ แตกต่างกันไป เมื่อนำมาใช้เพาะปลูก นอกจากนี้ในแต่ละพื้นที่ของชุดดินนั้นๆก็มีความอุดมสมบูรณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการใช้ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของชนิดและพันธุ์พืช จึงต้องมีการระบุชุดดินและจำเป็นต้องมีการตรวจวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนการเพาะปลูกและการใช้ปุ๋ย ★ เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด”  จึงเป็นนวัตกรรมที่ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนการใช้ปุ๋ยเคมีในประเทศไทย     ★ “ปุ๋ยสั่งตัด” เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่…