ถือว่าวันนี้นั้นเรามีสูตรรองพื้นหลุมปลูกพืช ที่จะช่วยให้พืชผัก และต้นไม้ที่เราจะปลูกนั้น ออกดอกออกผลสวยงาม ใบเขียวดก โดยสูตรนี้ได้รับการเผยแพร่มาจาก ยูทูปชาแนลช่อง Sivakorn Channel ซึ่งเป็นการใช้ขี้เถ้าแกลบหรือแกลบดำ และเศษถ่าน เป็นส่วนผสมที่ประโยชน์ต่อพืชผักเป็นอย่างมาก

ส่วนผสมที่ต้องเตรียม

1. เศษถ่านเล็กๆ

2. ขี้เถ้าแกลบ หรือแกลบดำ

ขั้นตอนในการทำ

1. ให้นำขี้เถ้าแกลบ และเศษถ่านที่เตรียมไว้มาผสมให้เข้ากัน โดยใช้อัตราส่วนเท่าๆกัน 1 : 1

2. จากนั้นก็ให้ทำการขุดหลุมสำหรับปลูกพืช ให้มีขนาดที่เหมาะสมกัชพืชแต่ละชนิด

สำหรับไม้ล้มลุก พืชอายุสั้น เช่น มะเขือ พริก ให้ขุดหลุมขนาด 15x15x15 เซนติเมตร

สำหรับไม้ผลขนาดใหญ่ เช่น มะม่วง ขนุน ให้ขุดหลุมขนาด 1x1x1 เมตร

3. เมื่อขุดหลุมเตรียมไว้แล้ว ก็ให้เทขี้เถ้าและเศษถ่านที่ผสมหน้าดินแล้วลงหลุมที่ขุดได้เลย

ประโยชน์ของสูตรรองพื้นหลุมปลูก

1. การผสมขี้เถ้ากับหน้าดินจะช่วยลดความเป็นด่างในขี้เถ้า ช่วยให้ค่า pH เหมาะสมกับการปลูกพืช

2. ช่วยให้ดินนิ่ม ดินร่วนซุย ทำให้พืชรับ ส า ร อาหารได้มากกว่าเดิม

3. ในถ่านนั้นมี “ ส า ร ซิลิก้าหรือซิลิกอน” ช่วยทำให้พืชทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น ใบแข็งแรงไม่เหี่ยวเฉา

4. ช่วยให้ใบพืชมีชั้นโพลิเมอร์ป้องกันการคายน้ำที่มากเกินไปในฤดูร้อน

5. ชั้นโพลิเมอร์นี้ ยังเป็นตัวป้องกันการเข้าทำลายของ โ ร ค พืชที่เกิดจาก เ ชื้ อ ร า และ ศั ต รู พื ช ได้

นำของใช้ใกล้ตัวมาทำให้เกิดประโยชน์ เป็นการใช้งานให้คุ้มค่ากับสิ่งนั้นที่สุดแล้ว เหมือนกับการใช้เศษถ่านและขี้เถ้าแกลบ ในการบำรุงพืชผักให้งอกงาม

ขอบคุณที่มา  : ยูทูปชาแนลช่อง Sivakorn Channel