เปลือกกุ้งถือเป็นเศษเหลือ จากการรับประทานกุ้งหลายท่านโยนทิ้งไปเพราะไม่ได้ทราบถึงประโยชน์ของเปลือกกุ้งโดยเฉพาะประโยชน์ทางการเกษตรที่มีมากมาย โดยเปลือกกุ้งอุดมไปด้วยไคโตซานซึ่งเป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตของพืชทุกส่วน

ไคโตซานดีต่อพืชอย่างไรเมื่อพืชได้รับไคโตซานเข้าไปจะทำให้เกิดการระคายเคือง ทำให้พืชรีบสร้างตาดอกและใบขึ้น เหมือนกับเป็นการแ กล้งพืชอีกทางหนึ่ง พืชจะรีบเร่งออกดอกออกผลและกระตุ้นการเกิดรากให้แข็งแรงและเจริญเติบโตยิ่งกว่าเดิม ทั้งนี้ยังช่วยให้พืชทนทานต่อการเข้าทำลายของศัตรูพืชอีกด้วย

วัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยเปลือกกุ้ง
1 เปลือกกุ้ง
2 น้ำส้มสายชู

วิธีการทำ

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำเปลือกกุ้งที่เหลือจ า กการรับประทานมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆยิ่งเล็กก็ยิ่งดีกระบวนการหมักจะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. จ า กนั้นให้นำเปลือกกุ้งมาใส่ลงในขวดโหลแก้วสำหรับหมักแล้วเทน้ำส้มสายชูตามลงไปให้ท่วมเปลือกกุ้ง แล้ทำการปิดฝาให้สนิท

3.ขั้นต่อมาให้นำไปตั้งไว้ในที่ร่มแล้วทำการหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 45 วัน เมื่อครบเวลาแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้เลย
4. เมื่อเปิดฝาออกดูจะพบว่ากลิ่นจะไม่เหม็นแต่ถ้าหากยังได้กลิ่นเหม็นอยู่นั่นแสดงว่ายังหมักไม่ได้ที่ให้ปิดฝาแล้วทำการหมักต่อไปหรืออาจจะเติมน้ำตาลทรายแดงเล้กน้อยก็ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ค่ะ

อัตราส่วนและวิธีการนำไปใช้ใช้ปุ๋ยเปลือกกุ้ง 30 ซีซี ต่อน้ำสะอาด 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 15 วัน หรือถ้าใช้ปริมาณน้อยก็ให้ผสมปุ๋ยเปลือกกุ้ง 1/2 ช้อนชา ต่อน้ำสะอาด 3.5 ลิตร ใช้ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 3-4 วันค่ะ เป็นปุ๋ยหมักไคโตซานที่แทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่กลับได้ปุ๋ยชั้นดีเอาไว้รดพืชผัก โดยสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดอีกด้วยค่ะ