มะนาวเป็นพืชที่ได้รับความนิยม แต่ก็ขึ้นอยู่กับช่วงที่ออกผล ช่วงที่มะนาวออกเยอะ ก็จะมีราคาถูก แต่ถ้าเราสามารถบังคับมะนาวให้ออกนอกฤดูได้ ก็จะขายได้ราคาดี เพราะช่วงนั้นมะนาวจะแพงมากวันนี้เราจึงนำเคล็ดลับในการบังคับมะนาวให้ออกลูกดก ออกนอกฤดู มาฝากชาวสวน เกษตรกรปลูกมะนาวกันค่ะ หรือแม่บ้านที่มีต้นมะนาวอยู่บ้าน ก็ลองเอาไปทำตามได้ค่ะ

วิธีที่ 1

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ต้นมะนาว ที่มีอายุ 8 เดือนขึ้นไป และปลูกในบ่อปูนซีเมนต์

2. เชือก

3. แผ่นพลาสติกดำหนาๆ หรือถุงดำแบบหนา

ขั้นตอนในการทำ

1. ให้เริ่มจากการปลิดดอก และผลของมะนาวที่ติดในช่วงฤดูกาลออกไปให้หมด แล้วก็งดให้น้ำ งดให้ปุ๋ย

2. จากนั้นก็นำถุงดำที่เตรียมไว้มาคลุม 15-30 วัน เพื่อให้ต้นมะนาวโทรม และใบจะเริ่มร่วง เมื่อครบกำหนดวันก็ค่อยเอาถุงดำออก

3. หลังจากนั้นค่อยให้ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ในอัตราส่วน 100-150 กรัม/ต้น

4. เมื่อเวลาผ่านไป จะเริ่มเห็นต้นมะนาวที่เราแกล้ง แตกยอดอ่อน และออกดอกออกผล

5. ซึ่งในระหว่างช่วงนี้ ก็ให้ดูแลปกติ โดยการรดน้ำ ใส่ปุ๋ยให้ต้นมะนาวอย่างสม่ำเสมอ

วิธีที่ 2

วิธีนี้จะไม่ทำให้ต้นมะนาวโทรมเหมือนกับวิธีแรก และเป็นวิธีที่มะนาวออกลูกดก ออกผลนอกฤดูได้ผลดีมาก

ขั้นตอนในการทำ

1. ช่วงเดือนกันยายน ให้ใส่ปุ๋ยเกรด 1:3:3 เช่นปุ๋ยสูตร 8-24-24 เป็นการเร่งให้ใบแก่เร็วขึ้น และเป็นการใหห้ต้นมะนาวเก็บสะสมอาหารไว้บำรุงดอกต่อไป

2. ช่วงเดือนตุลาคม ให้งดให้น้ำ เพื่อให้ต้นมะนาวมีการเก็บสะสมอาหาร

3. ช่วงปลายเดือนตุลาคม หลังจากที่งดให้น้ำมาเป็นเวลา 15-20 วัน เริ่มให้น้ำ โดยให้ต้นมะนาวได้รับน้ำอย่างเต็มที่

4. ช่วงเดือนพฤศจิกายน หลังจากเริ่มให้น้ำไปแล้ว 7 วัน มะนาวจะเริ่มออกดอก และในช่วงนี้ควรพ่นสารเคมี เพื่อเป็นการป้องกันแมลงในช่วงที่ดอกอ่อนกำลังออก

5. ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มมีดอกบาน และเริ่มติดผล ควรพ่นสารเคมีป้องกันแมลงและศัตรูพชในช่วงมะนาวติดผลเล็กๆ

6. ช่วงต้นเดือนธันวาคม ให้ใส่ปุ๋ยเคมีเกรด 1:1:1 เช่นปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 บำรุงให้ผลสมบูรณ์ ในช่วงที่ผลมะนาวเล็กเท่าเมล็ดข้าวโพด

7. ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป จะสามารถเก็บผลมะนาวได้แล้ว และตรงกับช่วงที่มะนาวมีราคาสูง ขายได้ราคาดี

8. เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว ช่วงเดือนพฤษภาคมควรทำการตัดแต่งกิ่ง และใส่ปุ๋ยบำรุง โดยใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยสูตร 15-15-15 เพื่อเป็นการบำรุงต้นมะนาวให้สมบูรณ์ และพร้อมสำหรับการออกผลในหน้าแล้งของปีถัดไป

ขอบคุณที่มา lemonthai.wordpress, kasetchaoban