ฮอร์โมนไข่ ทำง่ายๆ เร่งโต เร่งดอก ผักงาม

ฮอร์โมนไข่ คือการเอาไข่สดๆมาหมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลๅย ทั้งยังเติมน้ำตาลลงไปเพื่อให้เป็นอาหๅรของจุลินทรีย์และป้องกันการเน่าเสีย เมื่อเรานำไปใช้ พืชก็สามารถนำธาตุอาหารที่อยู่ในฮอร์โมนไข่ไปใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตได้เลย อีกทั้งฮอร์โมน ไข่ยังช่วยในการเร่งดอกเร่งผลอีกด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. ไข่ไก่ 5-1O ฟอง
2. นมเปรี้ยว ยี่ห้อใดก็ได้ 1 ช้อนโต๊ะ
3. น้ำตาลทรายแดง 1 ช้อนโต๊ะ
4. ขวดเปล่า 1 ใบขนาด 600ml

วิธีทำ


1. ตอกไข่ลงในขวด เขย่าให้เป็นเนื้อเดียวกัน


2. เติมนมเปรี้ยวและน้ำตาลทsายแดง อย่างละ 1 ช้อนโต๊ะ


3. เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 3 วันนำไปใช้ได้
4. เมื่อนำฮอร์โมนนมสดและฮอร์โมนไข่ไปใช้ร่วมกันก็จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในทุกๆด้าน

วิธีการนำไปใช้และข้อควรระวัง
ข้อควรระวัง : ในการหมักอาจมีแก๊สเกิดขึ้นได้ จึงควรหมั่นเปิดฝาขวดระบๅย แก๊สออกบ้าง ถ้าขวดตึงๆ ก็ควรเปิดระบายแก๊สออกบ้าง ลองไปจับขวดดูทุกวัน เปิดอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง อย่าตั้งทิ้งไว้นๅนๆเพราะอาจจะเกิดขวดระเบิดได้หลังจากทำเสร็จแล้วสามารถเก็บได้เป็นปีๆเลยฮอร์โมนไข่ที่หมักครบ 2 สัปดาห์แล้ว ควรเก็บรักษาไว้ในถังพลๅสติกมีฝาปิดและวางไว้ในที่ร่ม ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นาน 5 – 6 เดือน หรือ สามารถเก็บรักษาฮอร์โมนไข่ไว้ได้นานขึ้นโดยการแช่เย็น

การนำไปใช้เวลารดต้นพืช
นำฮอร์โมนนมสดและฮอร์โมนไข่อย่างละ 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 2O ลิตร รดsาดทางดินหรือฉีดพ่นทางใบทุก ๆ 3 หรือ 7 วัน ถ้าอยากเห็นผลเยอะจะให้วันเว้นวันก็ได้

ด้วยคุณประโยชน์ของไข่ที่เมื่อนำมาผ่านกระบวนกๅรหมักแล้วจะทำให้ไข่ธรรมดานั้นเปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยบำรุงพืชหรือยาชูกำลังสัตว์ที่มีประโยชน์มากทางการเกษตร มีความโดดเด่นในเรื่องของการเพิ่มขนาด กระตุ้นดอก เพิ่มรสหวานและทำให้พืชและสัตว์นั้นแข็งแรงขึ้นในระดับเซลล์ฮอร์โมนไข่จึงมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับฮอร์โมนชนิดหนึ่ง