วันนี้จะพามารู้จักเกษตรกรสาว คุณเจี๊ยบ เจ้าของสวนพลู ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ปลูกพลูขายเป็นอาชีพ ส่งออกทั้งตลาดนอกและในประเทศ

โดยเธอได้เล่าว่า ครอบครัวของเธอ ปลูกพลู ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ และเธอเอง ก็มาสืบสานอาชีพนี้ต่อ

การปลูกและส่งขๅย

1. การปลูกต้องเริ่มที่การเตรียมดินก่อน โดยดินที่ปลูกควรเป็นดินร่วน ทำหลุมลึก 15 เซนติเมตร กว้าง 30 เซนติเมตร
บริเวณหลุมรอบๆ เสาปูน ซึ่งก้นหลุมก็อาจจะใช้ปุ๋ยคอกช่วยรองก้นหลุม

2. หาหลักเสาปูนมาปัก โดยให้หลักมีความสูงที่พอดี ไม่สูงมากจนเกินไป อาจจะเป็นเสา ปูน หน้า 2 นิ้ว ขนาดสูง 2.20 หรือ 2.50 เมตร ก็ได้ เพราะถ้าสูงเกินไปเวลาเก็บเกี่ยวผล ผลิตจะเสียเวลา

การปลูกนี้จะใช้กิ่งพันธุ์โดยควรป็นยอดที่ขยายพันธุ์โดยการชำ

ระยะระหว่างต้นพลูคุณเจี๊ยบใช้ระยะ1.2เมตรคูณ1.5เมตร

การให้น้ำควรให้น้ำวันเว้นวันพลูชอบพื้นที่พอชื้นแต่อย่าแฉะมากเกินไป

การใส่ปุ๋ยควรให้เดือนละ2ครั้งหลังจากปลูกแล้ว3เดือนเก็บใบขายได้

ในพื้นที่1ไร่ปลูกได้ 300 ต้น ต้นกล้า 1 ต้นราคา 20 บาทและเมื่อคิดค่าติดตั้งโรงเรือนระบบน้ำ 1 ไร่ใช้เงินทุนประมาณ 40000 บาท

ข้อแนะนำจากคุณเจี๊ยบสำหรับคนที่อยๅกปลูกคือต้องเริ่มต้นจากหาตลาดก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับแรกหลังจากนั้นก้เริ่มลงมือปลูกได้เลย