ดินที่เห็นทั่วไปนั้นมักมีอาหารไปเลี้ยงพืชไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องมีการเติมปุ๋ยและธาตุอาหารลงสู่ดิน วันนี้จึงขอนำเสนอวิธีทำปุ๋ยหมักง่ายๆสำหรับใช้ได้พืชทุกชนิด ที่สำคัยใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำอีกด้วย

ประโยชน์ของปุ๋ยหมักลดต้นทุน

ปุ๋ยหมักนี้มีธาตุอาหารที่พืชต้องการครบถ้วน นั่นคือ NPK โดยแต่ละธาตุอาหารให้ประโยชน์ต่อพืชดังนี้

ธาตุอาหาร ไนโตรเจน (N) : ช่วยเสริมโปรตีนให้แก่พืช เร่งพืชโตเร็วเสริมให้พืชกินใบมีใบที่เขียวสด

ธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P) : ช่วยก ร ะ ตุ้ น การเกิดดอกและผล เสริมให้รากและลำต้นแข็งแรง

ธาตุอาหารโปรแทสเซียม (K) : ช่วยให้พืชต้านทานโรคต่างๆได้ดี ช่วยให้รากแข็งแรง พืชมีความสดกรอบ รสชาติดี

ส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมัก

1. มูลสัตว์ เช่น มูลวัว มูลไก่ มูลห มู เป็นต้น

2. ฟางข้าว ผักตบชวา หรือใบไม้แห้ง

3. คอกสำหรับหมักปุ๋ยแนะนำให้ทำเป็นคอกตาข่าย

วิธีการหมักปุ๋ยลดต้นทุน

1. เริ่มขั้นตอนแรกให้ใส่ใบไม้แห้งลงในคอกหมักปุ๋ย แล้วโรยมูลวัวตามลงไป โดยให้มีสัดส่วน ตามนี้ ใบไม้แห้ง 3 ส่วน ต่อ มูลวัว 1 ส่วน

2. ขั้นต่อมาให้รดน้ำจนชุ่ม ทำเป็นชั้นๆแบบนี้ขึ้นไปจนเต็มคอกหมักปุ๋ย ประมาณ 8-10 ชั้น

3. ขั้นตอนสุดท้ายให้ใส่ใบไม้แห้งจำนวนมากคลุมจนเต็มหลุมโดยไม่ให้เห็นปุ๋ยที่หมักอยู่ โดยใช้เวลาหมักประมาณ 2 เดือน

การดูแลกองปุ๋ยหมัก

ทำการรดน้ำบนกองปุ๋ยทุกวัน เป็นเวลา 10-12 วัน หลังจากนั้นให้ทำการเจาะรูที่กองปุ๋ยโดยให้มีความลึกประมาณ 1 เมตร แล้วกรอกน้ำลงไปตามรูที่ขุดไว้นั้น ขุดรูแบบนี้ประมาณ 3-5 รู ทั่วกองปุ่ยเพื่อให้น้ำที่รดซึมเข้าไปในกองปุ๋ยได้ง่ายและมีความชื้นเพียงพอ เมื่อหมักครบ 2 เดือนให้นำปุ๋ยหมักไปผึ่งแดดจัดไว้จนแห้วดี แล้วเกลี่ยให้หนาประมาณ 20–30 เซนติเมตร ค่อยเตรียมใส่กระสอบนำไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะ