1 ไร่เปลี่ยนชีวิต เคยหมดตัวจนไม่รู้จะทำอะไร สุดท้ายมาลงเอยกับการเป็นเกษตรกร สวนเกษตรพื้นที่ 1 ไร่ข้างบ้าน เดินออกจากบ้าน 4-5 ก้าวก็มีอาหารกินแล้ว อาชีพใด ๆ ก่อนหน้าอยากจะวางทิ้งให้หมดเมื่อได้พบความสุขในการทำสวนเกษตร