โหระพาถือเป็นผักสวนครัวที่ปลูกง่ายได้กินเร็วแต่การปลูกในน้ำนั้นก็ต้องอาศัยเทคนิคบางอย่างที่ช่วยให้ต้นโหระพารอดและให้ผลลิตดี วันนี้จึงขอนำเสนอเทคนิคง่ายๆจากคุณดาว ยูทูปชาแนลช่อง ดาว บ้านนา Villager ค่ะ

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้

1. ยอดโหระพาสภาพสมบูรณ์

2. เครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อใดก็ได้

3. น้ำสะอาด

4. ภาชนะสำหรับปักชำ

วิธีการปักชำ

1.ขั้นตอนแรกให้เลือกยอดโหระพากะความยาวประมาณ 1 คืบ โดยคัดเลือกยอดที่สมบูรณ์ไม่เหลืองไม่เฉา

2.จากนั้นนำยอดโหระพาที่ได้มาริดใบออกจนหมดแลและตัโคนยอดโหระพาให้ชิดกับข้อสุดท้ายมากที่สุด

3.ขั้นต่อมานำยอดโหระพาใส่ไว้ในแก้วน้ำพลาสติกหรือในภาชนะทรงสูงสำหรับเพื่อให้สำหรับเพาะแล้วเติมน้ำสะอาดตามใส่ลงไปโดยให้ระดับน้ำเกินข้อสุดท้ายของยอดโหระพาขึ้นมาเล็กน้อย

4.เทเครื่องดื่มชูกำลังตามลงไปโดยกะเอาประมาณ 1/2 ฝา อย่าใส่เยอะมากเกินไปนะคะ

5.เปลี่ยนน้ำทุกที่ใช้เพาะทุกวันโดยวัถัดไปไม่ต้องผสมเครื่องดื่มชูกำลังแล้วให้เปลี่ยนเน้ำสะอาดพอ แล้วนำแก้วเพาะในที่มีแสงแดด รอเพียงไม่กี่วันรากก็จะงอกและเริ่มมีใบให้เห็นแล้วค่ะ

ขอบคุณที่มา Postnoname