วันนี้เราขอนำความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากให้กับแฟนเพจทุกท่านได้ชมกันและได้ศึกษากัน เป็นการแก้ไขปัญหาของดินลูกรัง ซึ่งปัญหาของดินลูกรังนั้นคือดินที่มีลักษณะร่วนเกินไป ทำให้เก็บน้ำไม่อยู่ อีกทั้งยังเป็นดินเกรดต่ำที่ไม่นิยมปลูกพืช ผมจึงนำเทคนิควิธีการแก้ไขดินลูกรัง ให้สามารถกลับมาปลูกพืชได้ รายละเอียดและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ

ในการปรับปรุงบำรุงดินลูกรังเพื่อปลูกพืชเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยการเพิ่ม อินทรียวัตถุ สามารถทำได้โดย

๑. การไถกลบฟางข้าว และรดด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตรา ๕ ลิตร/ไร่ หมักทิ้งไว้ ช่วยให้ฟางย่อยสลายเร็วขึ้นเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน

๒. ใส่ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก อัตรา ๒ – ๔ ตัน/ไร่ คลุกเคล้ากับดินในแปลง ปลูกพืช หรือในบริเวณหลุมปลูก

เทคนิคการปลูกพืชในดินลูกรัง
1 ขุดหลุมให้กว้างกว่าปกติ
2 ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรองก้นหลุม
3 ใช้เศษหญ้าคลุมปากหลุมเพื่อรักษาระดับความชื้นในดิน

การใช้ประโยชน์ดินลูกรังดินลูกรังนั้นเป็นดินชั้นล่างมีความแน่นทึบ ถือเป็นปัญหาใหญ่ในการชอนไชของราก จะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต แต่ก็ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้าง มีดังนี้

1 การทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
พื้นที่ที่มีหน้าดินหนาเกิน 15 เซนติเมตรขึ้นไป เหมาะแก่การปลูกหญ้าไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์
2 การปลูกพืชไร่
พื้นที่ที่มีหน้าดินหนา 20 เซนติเมตร บริเวณที่ไม่มีน้ำท่วมขัง พืชที่สามารถปลูกได้ ได้แก่ ข้าวฟ่าง ถั่วลืสง ถั่วเขียว หรือพืชรากตื้น เป็นต้น ระหว่างการปลูกควรจะบำรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยและให้รักษาความชื้นของดินโดยการนำเศษหญ้าแห้งมาคลุม

3 การปลูกไม้ผลและไม้โตเร็วดินลูกรังจะค่อนข้างร่วน ไม่จับกันเป็นก้อน ไม้ผลที่เหมาะแก่การปลูก ได้แก่ มะม่วงหิมพานต์ มะขาม ยูคาลิปตัส กระถิน สะเดา ขี้เหล็ก น้อยหนา พุทรา ไผ่ ยางพารา จะเป็นไม้โตเร็ว สามารถปลูกได้ในดินลูกรัง
4 การทำนาพื้นที่ราบที่มีหน้าดินลึก 15 เซนติเมตร และสามารถระบายน้ำได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำขัง การปลูกข้าวและใส่ปุ๋ยจะช่วยบำรุงให้ข้าวได้มีผลผลิตดี ดินลูกรังไม่เหมาะกับการปลูกพืชที่ต้องมีการพรวนดิน จำพวกข้าวโพด มันสำะหลัง เป็นต้น

การเพิ่มประสิทธิภาพให้ดินลูกรัง
1 เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดิน โดยการไถกลบฟางข้าว จากนั้นใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ อัตราส่วนไร่ละ 4 ลิตร เพื่อช่วยให้ฟางข้าวย่อยสลายเร็วขึ้น
2 ปรับสภาพดิน โดยการใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก อัตราส่วนไร่ละ 2-4 ตัน ให้คลุกเคล้ากับดินปลูก ในอัตราเฉลี่ย 25-50 กิโลกรัม/หลุม
3 ปลูกพืชปุ๋ยสด จำพวก ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า โดยการไถกลบดินลงในระยะออกดอก หรือ ประมาณ 2 เดือน

ก่อนการปลูกพืชทุกชนิดจะต้องเพิ่มอินทรีย์วัตถุก่อนเสมอ เพื่อปรับสภาพดินให้มีการระบายน้ำได้ดี และมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น จะทำให้อัตราการรอดการปลูกพืชสูง ใครมีที่ดินที่เต็มไปด้วยดินลูกรังไม่ต้องหมดหวังไปค่ะ ลองแก้ตามวิธี รับรองว่าทำเกษตรได้ดีไม่แพ้ที่ดินอุดมสบูรณ์เลย

ขอบคุณข้อมูล : กลุ่มงานขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ