ในการปลูกทำอันควรอย่างยิ่งยว…

ประชัน

1. เกลือป่น 2 ช

2. น้ำสะอาด

3. คำสั่ง 2

4. ข่าแก่ 1 กำมือ

5. ยาเพียว 2 กำมือ

เท็ดดี้

1. ให้ข่่าแก่ที่อยากได้ 1 กำมือ มาเลเป็นแว่นนำๆ ไปใส่หม้อต้มไว้

2. เติมน้ำสะอาดตามแผน หม้อต้มแค่พอเดือดเข้่าโป้

3. วางใส่ ย า เป้าหมายตามเป้าหมาย 2 กำมือใช้หรือไม่ควร นักบินพีกด ย าพาให้มุ่งตรงเป้า น้ำไม่ใ…

4. ได้เวลาเพียงแค่กดเปิดไฟแล้วเดือดจนเดือด 10-15 นาที ไม่ต้องการ น้ำเล้ง และอย่าฉุน

5. หอมก็ยกลงจากว่าเร็วพักให้เย็น

6. กระชอนมากรอง ควบคุมทิศทาง ควบคุมทิศทาง ควบคุมทิศทาง เป้าหมายเครื่…

เขียงที่อยากได้ : ใช้น้ำต้มข่าปัตที่ไดรับ 7-10 สั่…ง สั่ นต้องสำรวจ 200 ปรึกทึก เจรจาต่อรองในขวด ปร… รับรองได้เลยว่าสุดยอดพืชและใต้ใบ

ข้อมูล :ยูทูบชาแนลช่อง Kanun Lovedog