ในปัจจุบัน ความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การทำเกษตรอินทรีย์เป็นที่น่าสนใจของคนหมู่มาก ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ที่สนใจ ก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปลูกจากการปลูกแบบเคมี มาปลูกในรูปแบบอินทรีย์แทน แล้วถ้าเกษตรกรรายเล็กหรือคนที่สนใจปลูกสวนผักเล็กๆหลังบ้านล่ะ ควรเริ่มต้นอย่างไรดี?

เริ่มง่ายๆด้วยการหันมาใช้ปุ๋ยที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของพืช ที่เป็นแบบอินทรีย์

นั่นก็คือ ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน นั่นเอง

การทำปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน

วัสดุที่ต้องเตรียม

 1. กล่อง กะละมัง หรือภาชนะสำหรับใส่ไส้เดือน
 2. ผ้า หรือตาข่าย สำหรับภาชนะ
 3. มูลสัตว์ ที่ถูกคายแก๊สแล้ว ด้วยวิธีการแช่น้ำ 3-5 วัน
 4. เศษผักที่ไม่มีกรด (รสเปรี้ยว)
 5. แกลบ
 6. ตัวไส้เดือน

วิธีการทำบ้านไส้เดือน

 1. เจาะรูที่ก้นภาชนะ โดยไม่ให้รูเล็กหรือใหญ่เกินไป เพื่อป้องกันน้ำขังและป้องกันไส้เดือนหนี
 2. โรยแกลบที่ด้านล่างของภาชนะ ตามด้วยเศษผักที่ไม่มีกรด (รสเปรี้ยว)
 3. โรยกลบด้านบนด้วยมูลสัตว์
 4. ปิดด้วยผ้า หรือตาข่าย เพื่อป้องกันแมลงและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน
 5. นำไปไว้ในพื้นที่ที่แดดส่องไม่ถึงและไม่โดนฝน

การดูแลไส้เดือนดิน

ให้น้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยสัปดาห์ที่ 4 จะไม่ให้น้ำ เนื่องจากจะเข้าสู่การเก็บเกี่ยวปุ๋ยมูลไส้เดือน

การเก็บเกี่ยวมูลไส้เดือนดิน

นำดินที่อยู่ในภาชนะมาร่อนบนตะแกลง เพื่อคัดแยกระหว่างปู่ยมูลไส้เดือนกับตัวไส้เดือน เมื่อแยกแล้วจะได้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนที่มีลักษณะนุ่ม และสามารถนำไปใช้ได้ทันที

ประโยชน์ของปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน

 • ช่วยพลิกกลับดิน นำดินด้านล่างขึ้นมาด้านบนโดยการกินดิน ที่มีแร่ธาตุบริเวณด้านล่างและถ่ายมูลบริเวณผิวดินด้านบน ช่วยให้เกิดการผสมคลุกเคล้าแร่ธาตุในดิน นำแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในชั้นใต้ดินขึ้นมาด้านบนให้พืชดูดนำไปใช้ ได้
 • ช่วยย่อยสลายสาร อินทรีย์ในดิน ซากพืช ซากสัตว์ และอินทรียวัตถุต่างๆ ทำให้ธาตุต่างๆ อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น ไนโตรเจน ในรูปแอมโมเนียและไนเตรท และอีกกลายชนิด รวมทั้งสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและวิตามินจะถูกปลอดปล่อยออกมาด้วย
 • ช่วยเพิ่มและแพร่กระจายจุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์ต่อพืช เช่น ไรโซเบียม ไมคอร์ไรซา ในบริเวณรากพืช
 • การชอนไชของไส้เดือนดิน ทำให้ดินร่วนซุย การถ่ายเทน้ำและอากาศดี ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้น เพิ่มช่องว่างในดินทำให้รากพืชชอนไชได้ดี

 

เพียงเท่านี้เราก็เริ่มต้นทำอินทรีย์ด้วยวิธีการทำง่ายๆ วัสดุก็หาง่าย แถมประโยชน์ของปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ก็มีมากอีกด้วย

 

 

แหล่งที่มา

ขอขอบคุณ : ไร่ลุงรีย์ / SVGROUP