รวมประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ และวิธีใช้

สามารถป้องกันโรคอะไรได้บ้าง

สำหรับการนำไปใช้งานในเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคพืช เราสามารถที่จะใช้ในการควบคุมโรครากเน่า โคนเน่า โรคราที่เกิดกับใบไม่ว่าจะเป็นราสนิม ราน้ำค้าง รวมไปถึงโรคแคงเกอร์ที่เกิดกับไม้ตระกูลส้ม ส่วนในการนำไปใช้เป็นสารไล่แมลงเราสามารถที่จะนำไปใช้ไล่แมลง พวกแมลงหากินกลางคืน เช่น แมลงปีกแข็ง ด้วงต่างๆ และผีเสื้อกลางคืนที่เป็นต้นกำเนิดของหนอนต่างๆ

การใช้งาน

น้ำส้มควันไม้เราสามารนำไปใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ทำการเก็บมาแล้ว ในช่วงระยะแรกเราจะนำไปใช้ในเรื่องของการเป็นสารกำจัดวัชพืชหรือเป็นยาฆ่าหญ้า ซึ่งตัวน้ำส้มควันไม้ที่เก็บมาใหม่ๆจะมีสารทาร์จะไปเคลือบที่ใบของวัชพืชต่างๆเมื่อเรานำไปฉีดพ่นทำให้ไม่มีการสังเคราะห์แสง และทำให้วัชพืชต่างๆตายในที่สุด

 

ส่วนการนำไปใช้ประโยชน์ในทางเกษตรจะใช้เป็นสารบำรุงพืชผักต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมน กำจัดโรคพืช เราควรที่จะใช้น้ำส้มควันไม้ที่มีอายุการเก็บมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือนเพื่อที่จะให้สารทาร์จับตามขอบตามภาชนะที่บรรจุหรือตกตะกอนก่อน ซึ่งลักษณะน้ำส้มควันไม้ที่เก็บมาแล้วเกิน 3 เดือนจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลหรือเป็นสีเหลือง ก่อนนำไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นที่เราเก็บเองหรือซื้อมา ควรที่จะดูลักษณะภายนอกก่อน คือ เราจะเทใส่แก้วแล้วสังเกตดูก่อนถ้าเกิดมีลักษณะใสไม่มีคราบของสารทาร์ติดตามแก้ว ก็สามารถที่จะนำไปใช้เป็นสารบำรุงพืชผักต่างๆได้เลย

การใช้บำรุงพืช

สำหรับการนำไปใช้งาน เพื่อที่จะให้เป็นปุ๋ยบำรุงพืชเป็นสารเร่งการเจริญเติบโต เป็นฮอร์โมนต่างๆ รวมไปถึงเป็นสารควบคุมโรคพืชหรือสารไล่แมลง อัตราส่วนในการใช้งานเราควรที่ใช้งานในอัตราที่ต่ำใช้น้ำส้มควันไม้ 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 10 ลิตร แล้วนำไปฉีดพ่นได้เลยและสามารถที่จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแต่ใช้ในปริมาณที่เจือจาง

การใช้กำจัดสิ่งปฏิกูล

การใช้กำจัดสิ่งปฏิกูลเราก็สามารถนำไปใช้งานได้เลย เช่น ในห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น เราก็สามารถที่จะเทน้ำส้มควันไม้ลงไปได้เลยโดยอัตราส่วนที่ใช้ประมาณ 1 แก้วหรือ 200 ซีซี จากนั้นเทน้ำลาดตามลงไปได้เลย หรือว่าถ้าเป็นบริเวณที่มีน้ำขังก็สามารถเทน้ำส้มควันไม้ลงไปได้เลย

การใช้เลี้ยงสัตว์

การใช้งานในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ เราสามารถที่ใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดพ่นบริเวณคอกสัตว์เพื่อที่จะดับกลิ่น ซึ่งเกิดจากมูลสัตว์ต่างๆได้ดี รวมไปถึงการไล่แมลงในคอกสัตว์ที่จะมารบกวนสัตว์ที่เลี้ยง อัตราส่วนที่ใช้น้ำส้มควันไม้ 100 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร จากนั้นนำไปทำการฉีดพ่นได้เลย นอกจากนี้แล้วยังสามารถนำไปใช้ในการเลี้ยงสุนัขได้โดยการผสมน้ำแล้วนำไปอาบให้สุนัขได้ จะช่วยในเรื่องของการไล่เห็บ หมัด ได้เป็นอย่างดีและรักษาโรคเชื้อราที่เกิดจากผิวหนัง อัตราส่วนที่ใช้น้ำส้มควันไม้ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 10 ลิตร นำไปอาบน้ำให้สุนัขได้เลย